Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 538852-2018

07/12/2018    S236    Byggentreprenader - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Örebro: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård

2018/S 236-538852

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 232-529336)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124
Postnummer: 701 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Lindholm
E-post: jonas.lindholm@orebro.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Samarbetsavtal inför nybyggnation av vård- och omsorgsboende och gruppbostad i Bettorp

Referensnummer: Sov 738/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215100
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av samarbetsavtal inför nybyggnation av Vård- och omsorgsboende i Bettorp, Örebro Kommun.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/12/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-529336

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 31/01/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 18/02/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/02/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 19/02/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: