Lieferungen - 541289-2018

08/12/2018    S237

Česká republika-Ostrava: Zásobníky tonerů

2018/S 237-541289

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 240-437085)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Národní identifikační číslo: 61989100
Poštovní adresa: 17. listopadu 2172/15, Poruba
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 708 33
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Krč
E-mail: pavel.krc@vsb.cz
Tel.: +420 597325608

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.vsb.cz/cs/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny

II.1.2)Hlavní kód CPV
30125100 Zásobníky tonerů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto dynamickém nákupním systému jsou dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy specifikován ve výzvách k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/12/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 240-437085

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání v měsících:
Namísto:

48

Má být:

24

VII.2)Další dodatečné informace: