Dienstleistungen - 544308-2022

Nem javított gépi fordítás

05/10/2022    S192

Franciaország-Strasbourg: Hirdetésszervezési szolgáltatások

2022/S 192-544308

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: université de Strasbourg
Nemzeti azonosító szám: 13000545700010
Postai cím: 4 rue Blaise Pascal
Város: Strasbourg Cedex
NUTS-kód: FRF11 Bas-Rhin
Postai irányítószám: 67081
Ország: Franciaország
E-mail: Dam@unistra.fr
Telefon: +33 368851258
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unistra.fr
A felhasználói oldal címe: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2103667&orgAcronyme=f2h
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Enseignement supérieur et recherche

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

a Strasbourgi Egyetem kampányainak hirdetési felületeinek (offline és online) megvásárlásával és keresésével kapcsolatos megbízási szolgáltatások

II.1.2)Fő CPV-kód
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

a szerződés tárgya a strasbourgi irányítási öko digitális médiavásárlási stratégiájának meghatározása, valamint a különböző teljesítménykampányok irányítása és optimalizálása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 760 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

megbízási szolgáltatások offline hirdetési felületek bármilyen médiumon történő megvásárlására és keresésére

Rész száma: 01
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRF11 Bas-Rhin
A teljesítés fő helyszíne:

Strasbourgi Irányító Iskola és a Strasbourgi Egyetem különböző helyszínei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

a bármely médiumon történő hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó megbízás keretében a Strasbourgi Egyetem a meghatalmazott képviselőt bízza meg azzal, hogy a kommunikációs kampányok és különösen annak egyik alkotóeleme, az Ecole de Management Strasbourg (a továbbiakban: Ecole de Management Strasbourg, a továbbiakban: „L’Annonceur”) számára reklámfelületek kutatását, tárgyalását és megvásárlását végezze.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 320 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

kellő időben történő értesítés esetén a keretmegállapodást egy (1) éves kezdeti időszakra, 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig kötik meg. Ezt követően további egy (1) évre, legfeljebb hároméves megújítási időszakra meghosszabbítható. A keretmegállapodás – megújításának függvényében – maximális időtartama négy (4) év lesz.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

az ajánlatkérő a közbeszerzési törvénykönyv L2122–1. és R2122–7. cikke alapján hasonló szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több új keretmegállapodást bízhat meg a keretmegállapodás jogosultjára. Az új keretmegállapodás megkötésére rendelkezésre álló időszak nem haladhatja meg az e keretmegállapodásról szóló értesítés időpontjától számított 3 évet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a keretmegállapodás nem tartalmaz minimumot és maximumot. Megrendelőlapokat bocsátanak ki. A kezdeti időszakra vonatkozó megrendelések maximális összege az 1. rész esetében a következőképpen kerül meghatározásra: 660 000 EUR (H.T.). Az összegek minden megújítási időszakra azonosak

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

az ONLINE hirdetési felület megvásárlásával és keresésével kapcsolatos megbízási szolgáltatások (digitális)

Rész száma: 02
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRF11 Bas-Rhin
A teljesítés fő helyszíne:

Strasbourgi Irányító Iskola és a Strasbourgi Egyetem különböző helyszínei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

az online (digitális) hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó megbízás keretében a Strasbourgi Egyetem megbízza a meghatalmazott képviselőt a kommunikációs kampányok – különösen az ecole de Management Strasbourg („L’Annonceur”) – kommunikációs kampányokhoz szükséges hirdetési felületek kutatásával, tárgyalásával és megvásárlásával, az iskola digitális médiavásárlási stratégiájának meghatározásával, valamint a különböző teljesítménykampányok irányításával és optimalizálásával. A 2. tétellel összefüggésben a meghatalmazott képviselő a kifizetőhely.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 440 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

kellő időben történő értesítés esetén a keretmegállapodást egy (1) éves kezdeti időszakra, 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig kötik meg. Ezt követően további egy (1) évre, legfeljebb hároméves megújítási időszakra meghosszabbítható. A keretmegállapodás – megújításának függvényében – maximális időtartama négy (4) év lesz.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

az ajánlatkérő a közbeszerzési törvénykönyv L2122–1. és R2122–7. cikke alapján hasonló szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több új keretmegállapodást bízhat meg a keretmegállapodás jogosultjára. Az új keretmegállapodás megkötésére rendelkezésre álló időszak nem haladhatja meg az e keretmegállapodásról szóló értesítés időpontjától számított 3 évet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a keretmegállapodás nem tartalmaz minimumot és maximumot. Megrendelőlapokat bocsátanak ki. A kezdeti időszakra vonatkozó megrendelések maximális összegét a 2. rész esetében a következőképpen határozzák meg: 330 000 EUR (H.T.). Az összegek minden megújítási időszakra azonosak

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Kimutatás a teljes forgalomról és adott esetben a közbeszerzési szerződés hatálya alá tartozó tevékenységi területen elért forgalomról, legfeljebb az utolsó három rendelkezésre álló pénzügyi évre vonatkozóan, a vállalkozás létrehozásának vagy a gazdasági szereplő működésének megkezdésétől függően, amennyiben az ilyen forgalomra vonatkozó információ rendelkezésre áll; – megfelelő banki nyilatkozat vagy az érintett szakmai vállalkozások biztosításának igazolása;

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázó átlagos éves munkaerő-állományának és az elmúlt három év vezetői létszámának kimutatása; – az elmúlt három évben nyújtott főbb szolgáltatások listája az összegekkel, dátumokkal és a köz- vagy magánszférabeli kedvezményezettekkel együtt. Ezeket a címzett által kiállított igazolásokkal, vagy ennek hiányában a jelölt nyilatkozatával kell igazolni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/10/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Francia
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/10/2022
Helyi idő: 14:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

ezt az időpontot csak azért adják meg tájékoztatásul, mert a nemzeti jog által előírt, az ajánlatok felbontására vonatkozó kötelezettségek hiányában a beszerző nem köteles tájékoztatást adni az ajánlatok felbontásán való részvételre jogosult személyekről, valamint az ajánlatok felbontásának időpontjáról, helyéről és időpontjáról.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

ez a szerződés a nyújtott szolgáltatások ismétlődő jellege miatt megújítható. A szerződés megújításától függően a megújításra 4 éven belül kerül sor.

VI.3)További információk:

a vállalati konzultációs aktát minden pályázó ingyenesen megkapja. A dokumentum a következő e-mail-címen érhető el: www.marches-publics.gouv.fr. A konzultációs dokumentumok immár szabadon hozzáférhetők, a gazdasági szereplők kötelező azonosítása nélkül. Nyomatékosan javasoljuk azonban, hogy végezze el az azonosítást, mivel ez lehetővé teszi, hogy automatikusan értesüljön a közös beléptetési okmányban bekövetkezett változásokról és pontosításokról. Ellenkező esetben az Ön feladata, hogy saját eszközeivel lekérje a megadott információkat. A kérelmező rendeltetési helye a Dc1/Dc2 nyomtatványok kérelmezéséhez. A Dc1 és Dc2 dokumentumok új (az új alkalmazandó szabályokból eredő) változata és az azokhoz fűzött magyarázó megjegyzések ingyenesen elérhetők a Gazdasági, Pénzügyi, Intézkedési és Állami Számviteli Portálon a linken.http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. Meg kell jegyezni, hogy a dokumentumok legfrissebb rendelkezésre álló változatát kell használni. A jelölt azonban más formában is benyújthatja jelöltjét. Különösen a francia nyelven elkészített egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD) használhatják pályázataik benyújtásához. A közbeszerzési törvénykönyv R2132–7. cikkének rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatokat elektronikus úton kell elküldeni betekintésre, és más továbbítási mód nem megengedett. A pályázók a következő választható ESP-re tehetnek ajánlatot: a kampányok bejelentéséhez, nyomon követéséhez vagy irányításához szükséges eszközök. A pályázó műszaki memóriája szintjén ismerteti, hogy milyen eszköz(öke)t javasolhat a kommunikációs kampányok nyomon követésére és irányítására. A javasolt eszköz(ök)nek lehetővé kell tenniük a kampányok bejelentését, nyomon követését vagy irányítását. Az EKP a szerződésről szóló értesítéskor az ajánlatkérő szerv választása szerint választható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: tribunal administratif de Strasbourg
Postai cím: 31 avenue de la Paix B.P. 51038
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
E-mail: Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
Internetcím: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, Préfecture de Meurthe-Et-Moselle,
Postai cím: 1 rue du Préfet Claude Erignac,
Város: Nancy Cedex
Postai irányítószám: 54038
Ország: Franciaország
Telefon: +33 383342565
Fax: +33 383342224
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: tribunal administratif de Strasbourg
Postai cím: 31 avenue de la Paix B.P. 51038
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
Internetcím: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2022