Lieferungen - 556195-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Bumbești-Jiu: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke

2020/S 227-556195

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Uzina Mecanică Sadu” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: R 14373832
Postanschrift: Str. Parângului nr. 59
Ort: Bumbești-Jiu
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 215100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dan Tascau
E-Mail: office@umsadu.ro
Telefon: +40 253463859
Fax: +40 253463193
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umsadu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107488
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Filială a CN Romarm S.A.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție mașini de etanșat muniție de infanterie: lot 1 – mașină de etanșat muniție de infanterie (tub-capsă și tub-glonț) – cal. 5,56 x 45 mm = 1 bucată, cu kit de conversie pentru calibrul 7,62 x 39 mm = 1 bucată, lot 2 – mașină de etanșat muniție de infanterie (tub-capsă și tub-glonț) – cal. 9 mm = 1 bucată, cu kit de conversie pentru calibrul 7,62 x 51 mm = 1 bucată

Referenznummer der Bekanntmachung: 14373832_2020_PAAPD1149040
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Societatea UM Sadu S.A. doreste sa achizitioneze doua loturi de utilaje cu utilizare speciala si anume:

— lot 1 – mașină de etanșat munitie de infanterie (tub-capsă și tub-glonț) – cal. 5,56 x 45 mm = 1 bucata, cu kit de conversie pentru calibrul 7,62 x 39 mm = 1 bucata;

— lot 2 – mașină de etanșat munitie de infanterie (tub-capsă și tub-glonț) – cal. 9 mm = 1 bucata, cu kit de conversie pentru calibrul 7,62 x 51 mm = 1 bucata.

Cod CPV: 42990000-2 – diverse utilaje cu utilizare specială (Rev. 2).

Cod CPV secundar: 80530000-8 – servicii de formare profesionala (Rev.2).

Valoare totala estimata a achizitiei pentru cele 2 (doua) loturi este de 1 663 200 RON, fara TVA.

In fundamentarea si formularea ofertelor (propunerii financiare) aferente fiecarui lot in parte, operatorii economici participanti la procedura de achizitie trebuie sa ia in calcul toate cheltuielile pe care furnizorul le va avea catre achizitor privind:

— furnizarea, montarea si efectuarea probelor de functionare (mers in gol si mers in sarcina) a utilajului, asistenta tehnica de punere in functiune si instruirea personalului ce-l va deservi, conform specificatiilor din caietul de sarcini, de la art. 5 – „Receptia utilajelor”;

— furnizarea tuturor subansamblurilor/partilor componente necesare punerii și mentinerii in functiune;

— furnizarea sculelor si dispozitivelor, precum si a verificatoarelor si contraverificatoarelor necesare pentru fiecare utilaj in parte, pentru o producție anuala, în două schimburi pe zi, a câte opt ore/schimb, cinci zile/saptamana.

Actualizarea pretului contractului: pretul contractului este ferm. Pretul pentru utilajul livrat si pentru serviciile prestate, platile datorate de catre achizitor catre furnizor sunt cele declarate in propunerea financiara, care va fi anexa la contract.

Termenul de livrare a utilajelor: maximum noua luni de la data semnarii contractului.

Operatorii economici ofertanti trebuie sa furnizeze utilaje cel putin la nivelul cerintelor tehnice minime impuse prin caietul de sarcini.

Procedura de achizitie desfasurandu-se exclusiv prin mijloace electronice (online), orice solicitarea de clarificare din partea operatorilor economici trebuie depusa numai in SEAP la rubrica: „Lista de clarificari, notificari, decizii”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/canditaturilor de catre operatorii economici = 20.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de catre operatorii economici interesati cu 11 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 663 200.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru ambele loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie Mașină de etanșat munitie de infanterie (tub - capsă și tub - glonț) - cal. 9 mm = 1 bucata, cu Kit de conversie pentru calibrul 7,62x51 mm = 1 bucata

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

Sediul S.U.M. Sadu S.A., str. Parangului, nr.59, Bumbesti-Jiu, Gorj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mașină de etanșat munitie de infanterie (tub - capsă și tub - glonț) - cal. 9 mm = 1 bucata, cu Kit de conversie pentru calibrul 7,62x51 mm = 1 bucata

Utilajul este destinat pentru efectuarea operațiilor de etanșare a munitiei de infaterie: tub - capsă și tub - glonț. Utilajul trebuie sa functioneze în regim automat.

Utilajul achizitionat va face parte din linia de fabricatie a munitiei de infanterie tip NATO si vor fi amplasate in sectorul pirotehnic, fiind utilizate in cadrul liniei de asamblare si ambalare munitie.

Furnizorul se asigură că respectă întocmai Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, precum și art.1-23 și art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din 17 mai 2006 privind mașinile industriale și modificarea Directivei 95/16/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006.

La livrare, utilajele vor fi însoțite de:

— toate subansamblurile/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune,

— scule si dispozitive, precum și verificatoarele si contraverificatoarele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână,

— de un manual în limba română, în care vor fi precizate instrucțiuni de exploatare, de service și o listă a pieselor de schimb: electrice, electronice, mecanice, pneumatice etc.

Cerințele tehnice generale

Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legătură la prizele de descărcare electrostatică, la amplasarea pe poziția de lucru.

Părțile, subansamblele în mișcare ale utilajului vor fi protejate pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării. Utilajele trebuie să asigure oprirea automată în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată de 400V/50Hz. După o întrerupere intempestivă cu energie electrică, mașina nu trebuie să repornească fără intervenția operatorului uman.

Motoarele electrice de acționare trebuie să fie ANTIEX, dotate cu echipamente de protecție în cazul fluctuațiilor mari de tensiune.

Încărcătura pirotehnică maxim admisă/utilaj in echivalent TNT: 1,5 kg.

Utilajul trebuie să fie dotat cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea mașinii cu elemente trebuie să se facă în condiții de securitate a muncii, fără utilizarea de instalații speciale.

La apariția unei neconformități funcționale (lipsă elemente în alimentatoare; ruperea unei scule; etc) utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos intermitent, de culoare galbenă.

Utilajul trebuie să fie prevăzut cu sistem de protecție pentru supratensiune, curent de suprasarcină, lipsă agent de răcire.

Cerinte tehnologice generale

Cerinte minime ce trebuie indeplinite:

— Capacitate de producție: minim 60 piese/minut,

— Randament minim 80 %,

— Nivel de protecție IP55.

Operatii ce trebuie sa fie realizate de fiecare utilaj:

— alimentare automată cu elemente,

— etanșare tub - capsă și tub – glonț,

— uscare elemente,

— evacuare automata elemente

Operatorii economici trebuie sa furnizeze in perioada de garantie:

— Echipamente de baza si auxliare,

— Scule si dispozitive,

— Piese de schimb, necesare pentru funcționarea utilajelor in vederea realizării unui program de producție anual in regim de lucru: două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.

Furnizare la livrare de documentație tehnologică:

— Documentație de proiectare privind scule și dispozitive

— Proces tehnologic

— Instrucțiuni de lucru și de siguranță tehnologică

— Planul de mentenanta

— Cartea tehnica a utilajului

Cerinţe tehnologice - specifice:

— Sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini, fiind specifice pentru fiecare lot in parte.

NOTA:

Facem precizarea ca, pentru a fi declarate admise, ofertele trebuie să indeplinească TOATE cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini, aferente fiecarui lot in parte.

Procedura de achizitie desfasurandu-se exclusiv prin mijloace electronice (online), orice solicitarea de clarificare din partea operatorilor economici trebuie depusa numai in SEAP la rubrica: Lista de clarificari, notificari, decizii.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/canditaturilor de catre operatorii economici = 20.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de catre operatorii economici interesati cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Conform pct. 8 din caietul de sarcini - Metodologia de evaluare a ofertelor, pe baza criteriului ales ”Cel mai bun raport calitate-pret”, au fost stabiliti 4 subfactori de evaluare tehnica: 2.1. Capacitate de producie - Pondere 20 %. Punctaj 20 puncte; 2.2) Timp de rezolvare defectiune urgenta. Pondere 10 %. Punctaj 10 puncte; 2.3) Garantia utilajului. Pondere 10 %. Punctaj 10 puncte. 2.4) Durata de livrare. Pondere 5 %. Punctaj 5 puncte; Punctele acordate ofertelor, pentru factorul de evaluare ”Componenta tehnica”, compus din cei 4 subfactori de evaluare enumerati mai sus, cu o valoare totala de 45 de puncte din punctajul total de 100 puncte si o pondere de 45 % din totalul criteriului de atribuire de 100 %, se vor calcula conform formulelor de calcul din cadrul rubricii ”Algoritm de calcul” / Gewichtung: 45
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 831 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achizitia se va realiza din fondurile bugetare care ne-au fost alocate si virate in contul nostru din Trezoreria Tg Jiu, de catre ordonatorul principal de credite - Ministerul Economiei Energie si Mediului de Afaceri, fiind destinate pentru majorarea capitalului detinut de stat la societate, in baza programului de investitii aprobat de catre aceasta institutie pentru perioada 2019 – 2020

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie Mașină de etanșat munitie de infanterie (tub - capsă și tub - glonț) - cal. 5,56x45 mm = 1 bucata, cu Kit de conversie pentru calibrul 7,62x39 mm = 1 bucata

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

Sediul U.M. Sadu S.A. Str. Parangului nr. 59, Bumbesti-Jiu, Gorj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mașină de etanșat munitie de infanterie (tub - capsă și tub - glonț) - cal. 5,56x45 mm = 1 bucata, cu Kit de conversie pentru calibrul 7,62x39 mm = 1 bucata

Utilajul este destinat pentru efectuarea operațiilor de etanșare a munitiei de infaterie: tub - capsă și tub - glonț. Utilajul funcționează în regim automat.

Utilajul achizitionat va face parte din linia de fabricatie a munitiei de infanterie tip NATO si va fi amplasate in sectorul pirotehnic, fiind utilizate in cadrul liniei de asamblare si ambalare munitie.

Furnizorul se asigură că respectă întocmai Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, precum și art.1-23 și art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din 17 mai 2006 privind mașinile industriale și modificarea Directivei 95/16/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006.

La livrare, utilajul vor fi însoțite de:

— toate subansamblurile/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune,

— scule si dispozitive, precum și verificatoarele si contraverificatoarele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână,

— de un manual în limba română, în care vor fi precizate instrucțiuni de exploatare, de service și o listă a pieselor de schimb: electrice, electronice, mecanice, pneumatice etc.

Cerințele tehnice generaleȘ

Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legătură la prizele de descărcare electrostatică, la amplasarea pe poziția de lucru.

Părțile, subansamblele în mișcare ale utilajelor vor fi protejate pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării. Utilajele trebuie să asigure oprirea automată în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată de 400V/50Hz. După o întrerupere intempestivă cu energie electrică, mașina nu trebuie să repornească fără intervenția operatorului uman.

Motoarele electrice de acționare trebuie să fie ANTIEX, dotate cu echipamente de protecție în cazul fluctuațiilor mari de tensiune.

Încărcătura pirotehnică maxim admisă/utilaj in echivalent TNT: 1,5 kg.

Utilajul trebuie să fie dotat cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.

Alimentarea mașinii cu elemente trebuie să se facă în condiții de securitate a muncii, fără utilizarea de instalații speciale.

La apariția unei neconformități funcționale (lipsă elemente în alimentatoare; ruperea unei scule; etc) utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos intermitent, de culoare galbenă.

Utilajele trebuie să fie prevăzute cu sistem de protecție pentru supratensiune, curent de suprasarcină, lipsă agent de răcire.

Cerinţe tehnologice generaleȘ

Cerinte minime ce trebuie indeplinite:

— Capacitate de producție: minim 60 piese/minut,

— Randament minim 80 %,

— Nivel de protecție IP55.

Operatii ce trebuie sa fie realizate de fiecare utilaj:

— alimentare automată cu elemente,

— etanșare tub - capsă și tub – glonț,

— uscare elemente,

— evacuare automata elemente

Operatorii economici trebuie sa furnizeze in perioada de garantie:

— Echipamente de baza si auxliare,

— Scule si dispozitive,

— Piese de schimb.

Necesare pentru funcționarea utilajelor in vederea realizării unui program de producție anual in regim de lucru: două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.

Furnizare la livrare de documentație tehnologică:

— Documentație de proiectare privind scule și dispozitive

— Proces tehnologic

— Instrucțiuni de lucru și de siguranță tehnologică

— Planul de mentenanta

— Cartea tehnica a utilajului

Cerinţe tehnologice - specifice

— Sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini, fiind specifice pentru fiecare lot in parte.

NOTA:

Facem precizarea ca, pentru a fi declarate admise, ofertele trebuie să indeplinească TOATE cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini, aferente fiecarui lot in parte.

Procedura de achizitie desfasurandu-se exclusiv prin mijloace electronice (online), orice solicitarea de clarificare din partea operatorilor economici trebuie depusa numai in SEAP la rubrica: Lista de clarificari, notificari, decizii.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/canditaturilor de catre operatorii economici = 20.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de catre operatorii economici interesati cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Conform pct. 8 din caietul de sarcini - Metodologia de evaluare a ofertelor, pe baza criteriului ales ”Cel mai bun raport calitate-pret”, au fost stabiliti 4 subfactori de evaluare tehnica: 2.1. Capacitate de producie - Pondere 20 %. Punctaj 20 puncte; 2.2) Timp de rezolvare defectiune urgenta. Pondere 10 %. Punctaj 10 puncte; 2.3) Garantia utilajului. Pondere 10 %. Punctaj 10 puncte. 2.4) Durata de livrare. Pondere 5 %. Punctaj 5 puncte; Punctele acordate ofertelor, pentru factorul de evaluare ”Componenta tehnica”, compus din cei 4 subfactori de evaluare enumerati mai sus, cu o valoare totala de 45 de puncte din punctajul total de 100 puncte si o pondere de 45 % din totalul criteriului de atribuire de 100 %, se vor calcula conform formulelor de calcul din cadrul rubricii ”Algoritm de calcul” / Gewichtung: 45
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 831 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achizitia se va realiza din fondurile bugetare care ne-au fost alocate si virate in contul nostru din Trezoreria Tg Jiu, de catre ordonatorul principal de credite - Ministerul Economiei Energie si Mediului de Afaceri, fiind destinate pentru majorarea capitalului detinut de stat la societate, in baza programului de investitii aprobat de catre aceasta institutie pentru perioada 2019 – 2020

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta comuna pentru cele 2 loturi: 1 si 2:

Motive de excludere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre oferatorii economici participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, Formularul DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre terti/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului. Nedepunerea DUAE in SICAP odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca fiind inacceptabila. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Formularului DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente se vor depune in copie certificate cu mentiunea “conform cu originalul”. Aceste documente pot fi: A) Pentru ofertantii romani: 1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local, etc) la momentul depunerii lor. 2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv. 3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 4) alte documente edificatoare dupa caz. B) Pentru ofertantii straini: Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, la momentul prezentarii lor. Aceste documente vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata “conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele enumerate anterior mentionate la lit. A) Pentru ofertanti romani si lit. B) Pentru ofertanti straini), fiind transmise online, trebuie sa fie valabile la data depunerii lor. Ofertantii/asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori vor depune odata cu DUAE o Declaratie privind evitarea conflictul de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale din care sa rezulte neincadrarea acestora in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 – completare Formular nr. 8, din sectiunea Modele Formulare. In sensul prevederilor art. 63, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si cele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dadalau Dumitru, Tanasoiu Constantin, Ditescu Ana, Vasile Tudor.

Cerinta comuna pentru cele 2 loturi: 1 si 2:

Operatorul economic participant la procedura, indiferent daca este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau tert sustinator trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin prezentarea de documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, ofertantii participanti la procedura de atribuire (romani si straini): vor completa Formularul DUAE (raspuns) – partea a IV – Criterii de selectie, lit. A – Capacitatea de a corespunde cerintelor, direct in SICAP, precizand documente relevante privind indeplinireaconditiilor/criteriilor de selectie stipulate, privind situatia lor, respectiv:

A) Pentru operatorii economici romani: Certificate emise de catre ONRC (Certificat constatator).

B) Pentru operatorii economici straini: Documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional la organisme legal constituite (dovada inscrierii intr-un registru profesional relevant in statul membru de stabilire, descris in Anexa nr. XI a Directivei 2014/24/CE), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana.

Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL –ul si codul de acces la informatii.

In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membrii asociatiei) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei, prin prezentarea documentelor enumerate anterior (pentru ofertanti romani si straini), prin care va proba afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubricile solicitate, demonstrand ca:

— operatorul economic este legal constituit in tara de origine,

— desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala  Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile (2017, 2018, 2019), in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, dupa cum urmeaza: - pentru LOT 1 - cifra de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019), sa fie de minim 1.663.200 RON; - pentru LOT 2 - cifra de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019), sa fie de minim 1.663.200 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Avand in vedere faptul ca procedura se desfasoara exclusiv prin mijloace electronice, operatorii economici participanti la procedura de atribuire (romani si straini) vor completa Formularul DUAE (raspuns) - partea a IV – Criterii de selectie, lit. B – Situatia economica si financiara, direct in SICAP, cu date relevante privind “cifra/cifrele de afaceri anuala”, in functie de data infiintarii si inceperii activitatii operatorului economic, in conformitate cu prevederile Notificarii ANAP nr. 240 /2016 de catre: ofertant /ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL–ul si codul de acces la informatii, autoritatea sau organismul emitent si referinta exacta a documentatiei. In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membrii asociatiei) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei minime, enumerate anterior, prin prezentarea de documente care sa probeze afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubricile “Cifra de afaceri”. Documentele suport ce trebuie prezentate includ, dar nu se limiteaza la: Extrasul “contul profit si pierdere”/ “Bilantul contabil” din exercitiile financiare incheiate sau alte dovezi/documente relevante pe care operatorul economic ofertant le propune autoritatii contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri anuale. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor cifrei de afaceri, din alta moneda in lei, vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta, stabilit de Banca Nationala a Romaniei corespunzator fiecarui an in parte.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat  Cerinta nr. 1 – Experienta similara Operatorul economic va furniza informatii privind experienta similara (capabilitatea tehnica si profesionala) de care dispune el, sau in asociere cu un alt operator economic, de a livra utilaje cu utilizare speciala, cerinta minima obligatorie, respectiv: - LOT 1 - Livrari de utilaje cu utilizare speciala, efectuate in cursul unei perioade ce acopera cel mult 3 ani, calculati retroactiv de la data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat utilaje a caror valoare totala cumulata a fost de minim 831.600 RON, fara TVA; - LOT 2 - Livrari de utilaje cu utilizare speciala, efectuate in cursul unei perioade ce acopera cel mult 3 ani, calculati retroactiv de la data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat utilaje a caror valoare totala cumulata a fost de minim 831.600 RON, fara TVA; - Informatii privind asociatii – Acord de asociere (daca este cazul, Sectiunea Model Formulare- Formular nr. 6); - Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze– Acord de subcontractare (daca este cazul, Sectiunea Model Formulare- Formular nr. 7).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (romani si straini): vor completa direct in SICAP, formularul DUAE (raspuns) - partea a IV – Criterii de selectie, lit. C – Capacitatea tehnica si profesionala, la rubricile: “Pentru contracte de achizitie de bunuri- Executarea de bunuri de tipul specificat” si “Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic”. In cazul in care operatorul economic participant la procedura se bazeaza pe utilizarea capacitatilor altor entitati va marca cu “DA” in propriul formular DUAE (raspuns) care insoteste oferta. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand dupa caz sustinerea unui tert, Formularul DUAE impreuna cu angajamentul de sustinere trebuie sa fie completat separat si de catre tert/tertii sustinatori pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. Formularul DUAE, depus de catre tert/tertii sustinatori, va include toate informatiile prevazute la art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, Formularul DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, Formulare DUAE separate, incluzand toate informatiile prevazute la art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, care prezinta relevanta pentru perspectiva capacitatii subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. Daca documentele relevante sunt disponibile in format electronic se va preciza adresa de internet, URL –ul si codul de acces la informatii. In conformitate cu prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, in situatia in care documentele justificative nu sunt disponibile in format electronic, la solicitarea expresa a autoritatii contractante, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, va demonstra indeplinirea cerintei minime prin prezintarea de documente justificative actualizate (contracte/certificate/documente) prin care sa-si demonstreze experienta similara. Pentru dovedirea capacitatii tehnice si profesionale si a nivelului corespunzator de experienta, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta contracte de furnizare de produse/documente executate in trecut, considerate semnificative, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar prin care sa confirme furnizarea de utilaje cu utilizare speciala. Recomandarile din partea beneficiarilor se vor referi la urmatoarele aspecte: - modul de indeplinire a contractului; - daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre furnizor, receptii amânate sau respinse din motive imputabile furnizorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neideplinirii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractual asumate de catre furnizor. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor privind livrari de utilaje, din alta moneda in lei, vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta, stabilit de Banca Nationala a Romaniei corespunzator fiecarui an in parte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/12/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/12/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Modul in care se poate accesa Formularul DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: Documentatia de atribuire – Sectiunea General – Documente – Criterii DUAE. Eventualele raspunsuri de calarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din Documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Clauzele contractuale sunt prezentate in modelul de contract de furnizare - atasat documentatiei de atribuire.

Modul de departajare a ofertelor in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale:

— In cazul in care comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordine descrescatoare a ponderii acestora,

— In cazul in care situatia de egalitate se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si, oferta castigatoare va fi desemnata ce cu propunerea financiara cea mai mica, propunere financiaracare se depune in aceleasi conditii ca si propunerea initiala, prin intermediul SEAP.

Informatii privind asocierea/subcontractarea: Acordul de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (daca este cazul, Sectiunea Modele Formulare – Formular nr. 6) sau Acordul de subcontractare, ce cuprinde informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul, Sectiunea Modele Formulare- Formular nr. 7), se vor depune in SEAP, o data cu depunerea Formularului DUAE.

Pe parcursul derularii contractului vor fi respectate: Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca; Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca; Legea nr. 307/2008 privind aparare impotriva incendiilor, precum si celelalte prevederi legale in vigoare. In acest sens, in conformitate cu prevederile art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul are obligatia de a prezenta o declaratie (Formular nr. 15 – Sectiunea Modele Formulare), din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac: persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza consiliul în vederea anulării actului autorității contractante în cel mult 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștiință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020