Lieferungen - 557476-2020

20/11/2020    S227

Finnland-Mikkeli: Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)

2020/S 227-557476

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 205-498083)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2472908-2
Postanschrift: Patteristonkatu 3 D
Ort: Mikkeli
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
Postleitzahl: FI-50100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Nuutti Teräsalmi
E-Mail: nuutti.terasalmi@xamk.fi
Telefon: +358 406373890
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.xamk.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pöytätyöasemat ja kannettavat tietokoneet varusteineen

Referenznummer der Bekanntmachung: 632/02.06.02/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (myöhemmin Xamk) pyytää tarjouksia pöytätyöasemista ja kannettavista tietokoneista varusteineen sekä niihin liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 205-498083

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kuvaus hankinnasta
Anstatt:

Hankinnan kohteena ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tietokonelaitteet tilaus–toimitusmenettelynä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa hankkia hyviä ja ajanmukaisia, yrityskäyttöön tarkoitettuja pitkän elinkaaren tuotteita. Tuotteiden kelpoisuutta arvioidaan tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien sekä riippumattomien tietolähteiden avulla. Varsinaisia testejä laitteille ei järjestetä, vaan tarjoaja vastaa siitä, että tuote toteuttaa sille asetetut vaatimukset uhalla, että sopimus purkautuu.

Tämä kilpailutus koskee työasemaympäristön laitteita sekä niihin liittyviä palveluita:

1. Pöytätyöasemat varusteineen

2. Kannettavat tietokoneet varusteineen

3. Näytöt

4. Työasemien toimittamista koskevat palvelut.

Xamkin käyttöympäristössä on työasemia yhteensä noin 2 500 kappaletta. Työasemien vuosittainen vaihtuvuus on keskimäärin 500–600 kappaletta, kun työasemien elinkaari on neljä (4) vuotta. Hankittavat lukumäärät vaihtelevat suuresti vuosittain. Työasemissa käytetään Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Nyt hankittavien laitteiden tulee olla Windows 10 yhteensopivia.

Laitteista suurin osa tilataan alkukeväällä. Muutoin vuoden aikana tilataan lähinnä pienempiä, täydentäviä eriä.

Tarjoajan tulee tarjota pöytätyöasemat, kannettavat tietokoneet ja näytöt sekä muut varusteet saman laitevalmistajan tuotevalikoimasta.

Laitteille asetetut tekniset vähimmäisvaatimukset ja hintapisteytyksessä käytettävät vuosittaiset tilausmääräarviot on esitetty tämän tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjoukset tulee laatia siten, että:

— Takuunalaiset korjaukset ja laitevaihdot sekä niihin liittyvä logistiikka eivät aiheuta kustannuksia tilaajalle

— Tarjoajalla tulee olla suomenkielinen tilausportaali, jossa on nähtävillä ajankohtaiset hinnat sovituista laitekokoonpanoista optioineen. Lisäksi portaalissa tulee olla saatavilla tilattujen tuotteiden sarjanumerot viimeistään toimitushetkellä. Portaalissa tulee olla saatavissa tilaushistoria tilatuista laitteista.

Xamk voi sopimuskauden aikana hankkia valitulta toimittajalta myös muita kuin tässä eriteltyjä laitteita sekä niiden lisälaitteita ja tarvikkeita.

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuin omistaan. Mahdollisesta alihankkijoiden käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksessa tai siihen liitetyissä selvityksissä.

Xamk käyttää hankinnoissaan pääsääntöisesti KL-kuntahankintojen kilpailuttamaa leasing-rahoitusta. Rahoitusyhteistyökumppani on tarjouspyyntöhetkellä 3 Step IT Oy. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan 3 Step IT:n laskutus- ym. toimintamalleja.

KL-kuntahankintojen ja 3 Step IT Oy:n välinen sopimus päättyy 12/2022. Jos leasing-rahoittaja vaihtuu, tulee tarjoajan sitoutua noudattamaan uuden valitun leasingrahoittajan laskutus- ja toimintamalleja.

Takuuehdot ja huoltopalvelut

Toimittajan edellytetään tarjoavan takuuhuolto Suomessa suomen kielellä.

3 v On Site (seuraavan päivän vasteaika) takuu edellytetään tarjotuilta työasemilta, kannettavilta ja näytöiltä.

Tarjouksessa on takuusta ilmoitettava:

— Takuuajat (jokaisen tuotteen kohdalla)

— Takuun sisältö, sen poikkeukset ja rajoitukset (jokaisen tuotteen kohdalla)

— On site -takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus)

* Kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa

— Muun kuin on site takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus)

* Kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa.

muss es heißen:

Hankinnan kohteena ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tietokonelaitteet tilaus—toimitusmenettelynä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa hankkia hyviä ja ajanmukaisia, yrityskäyttöön tarkoitettuja pitkän elinkaaren tuotteita. Tuotteiden kelpoisuutta arvioidaan tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien sekä riippumattomien tietolähteiden avulla. Varsinaisia testejä laitteille ei järjestetä, vaan tarjoaja vastaa siitä, että tuote toteuttaa sille asetetut vaatimukset uhalla, että sopimus purkautuu.

Tämä kilpailutus koskee työasemaympäristön laitteita sekä niihin liittyviä palveluita:

1. Pöytätyöasemat varusteineen

2. Kannettavat tietokoneet varusteineen

3. Näytöt

4. Työasemien toimittamista koskevat palvelut.

Xamkin käyttöympäristössä on työasemia yhteensä noin 2 500 kappaletta. Työasemien vuosittainen vaihtuvuus on keskimäärin 500—600 kappaletta, kun työasemien elinkaari on neljä (4) vuotta. Hankittavat lukumäärät vaihtelevat suuresti vuosittain. Työasemissa käytetään Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Nyt hankittavien laitteiden tulee olla Windows 10 yhteensopivia.

Laitteista suurin osa tilataan alkukeväällä. Muutoin vuoden aikana tilataan lähinnä pienempiä, täydentäviä eriä.

Tarjoajan tulee tarjota pöytätyöasemat, kannettavat tietokoneet ja näytöt sekä muut varusteet saman laitevalmistajan tuotevalikoimasta.

Laitteille asetetut tekniset vähimmäisvaatimukset ja hintapisteytyksessä käytettävät vuosittaiset tilausmääräarviot on esitetty tämän tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjoukset tulee laatia siten, että:

— Takuunalaiset korjaukset ja laitevaihdot sekä niihin liittyvä logistiikka eivät aiheuta kustannuksia tilaajalle

— Tarjoajalla tulee olla suomenkielinen tilausportaali, jossa on nähtävillä ajankohtaiset hinnat sovituista laitekokoonpanoista optioineen. Lisäksi portaalissa tulee olla saatavilla tilattujen tuotteiden sarjanumerot viimeistään toimitushetkellä. Portaalissa tulee olla saatavissa tilaushistoria tilatuista laitteista.

Xamk voi sopimuskauden aikana hankkia valitulta toimittajalta myös muita kuin tässä eriteltyjä laitteita sekä niiden lisälaitteita ja tarvikkeita.

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuin omistaan. Mahdollisesta alihankkijoiden käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksessa tai siihen liitetyissä selvityksissä.

Xamk käyttää hankinnoissaan pääsääntöisesti KL-kuntahankintojen kilpailuttamaa leasingrahoitusta. Rahoitusyhteistyökumppani on tarjouspyyntöhetkellä 3 Step IT Oy. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan 3 Step IT:n laskutus- ym. toimintamalleja.

KL-kuntahankintojen ja 3 Step IT Oy:n välinen sopimus päättyy 12/2022. Jos leasingrahoittaja vaihtuu, tulee tarjoajan sitoutua noudattamaan uuden valitun leasingrahoittajan laskutus- ja toimintamalleja.

Takuuehdot ja huoltopalvelut

Toimittajan edellytetään tarjoavan takuuhuolto Suomessa suomen kielellä.

Kolmen (3) vuoden on site (seuraavan arkipäivän vasteaika) -takuu edellytetään tarjotuilta työasemilta, kannettavilta ja näytöiltä.

Tarjouksessa on takuusta ilmoitettava:

— Takuuajat (jokaisen tuotteen kohdalla)

— Takuun sisältö, sen poikkeukset ja rajoitukset (jokaisen tuotteen kohdalla)

— On site -takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus)

* Kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa

— Muun kuin on site -takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus)

* Kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Anstatt:
Tag: 19/11/2020
muss es heißen:
Tag: 27/11/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Anstatt:
Tag: 19/11/2020
muss es heißen:
Tag: 27/11/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: