Lieferungen - 557485-2020

20/11/2020    S227

Polen-Częstochowa: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2020/S 227-557485

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 218-534773)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Nationale Identifikationsnummer: DEZ.26.096.2020
Postanschrift: ul. Bialska 104/118
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Daria Kostrzewska
E-Mail: daria.kostrzewska@szpitalparkitka.com.pl
Telefon: +48 343673251
Fax: +48 343673674
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalparkitka.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalparkitka.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów opatrunkowych, myjek jednorazowych, pieluchomajtek, pieluch

Referenznummer der Bekanntmachung: DEZ.26.096.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów opatrunkowych, myjek jednorazowych, pieluchomajtek, pieluch dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

3. Kod CPV: 33141000-0, 33772000-2.

4. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (..)

5. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność oferowanego przedmiotu zamówienia określonego (...)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 218-534773

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 23/11/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 23/11/2020
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: