Dienstleistungen - 558601-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2020/S 227-558601

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Mieczkowska
E-Mail: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl
Telefon: +48 583261854
Fax: +48 583261889
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Koszenie, hakowanie kanałów i rzek na – powiat lęborski, pucki i słupski”

Referenznummer der Bekanntmachung: GD.ROZ.281.92.2020.ZP.AM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem negocjacji jest usługa polegająca na bieżącej konserwacji kanałów znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 135 222.40 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Powiat lęborski, pucki, słupski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp i dna na dopuszczalną wysokość koszenia do 5 cm; hakowaniu korzeniącej się roślinności wraz z oblepiającym korzenie namułem z dna rzek i kanałów, rozdrobnieniu i równomiernym rozplantowaniu; wygrabieniu skoszonej roślinności; wydobyciu i wyłapywaniu z toni wodnej roślinności w trakcie koszenia dna kanałów i rzek; rozdrobnieniu masy organicznej i równomiernym rozplantowaniu urobku złożonego na poboczu, tj. w odległości ok. 0,5 m od górnej krawędzi koryta rzeki lub kanału.

Kolejność wykonania poszczególnych elementów Wykonawca winien uzgadniać sukcesywnie

w trakcie kontynuowania robót z przedstawicielem Zamawiającego. Przedmiotowa usługa obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku bez względu na rodzaj porostu. Powierzchnie niedokoszone przez sprzęt mechaniczny należy dokosić ręcznie.

Do wykonania robót należy zastosować odpowiedni sprzęt wyposażony w specjalistyczne organy robocze oraz o stosownym zasięgu wysięgnika.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

W dniu 14 września 2020 r. Zamawiający udzielił w ramach postępowania nr GD.ROZ.281.31.2020.ZP.AT pn. „Konserwacja cieków, kanałów i obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części” zamówienie na realizację części 5 pn. „Koszenie, hakowanie kanałów i rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku – powiat lęborski, pucki i słupski” Wykonawcy Firmie Budowlanej „Melior–Bud” Kazimierz Mach Odargowo, ul. Morska 11, 84-110 Krokowa. Przedmiotem postępowania było wykonanie usług polegających na hakowaniu, okoszeniu skarp oraz dna rzek i kanałów zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku.

W związku z faktem, że Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zawarcie zapisu „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 100 %, wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, termin realizacji)” oraz z uwagi na zaistnienie potrzeby powtórzenia zamówienia w zakresie koszenia oraz hakowania cieków i kanałów Zamawiający korzystając z możliwości przewidzianej w ogłoszeniu o zamówieniu zaprosił Wykonawcę do negocjacji w celu udzielania zamówienia z wolnej ręki.

Wartość zamówień podobnych planowanych do udzielenia została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia i nie przekracza łącznej wartości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Budowlana „Melior–Bud” Kazimierz Mach
Postanschrift: Odargowo, ul. Morska 11
Ort: Krokowa
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-110
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 135 222.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do Wykonawcy 27.10.2020.

Negocjacje odbyły się 30.10.2020 o godzinie 11.00.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostało skierowane 27.10.2020.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z rozdziałem VI ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych-Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020