Dienstleistungen - 558919-2020

20/11/2020    S227

Dänemark-Kopenhagen: Entwicklung von Leistungsumfangsabkommen

2020/S 227-558919

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Nationale Identifikationsnummer: 53383211
Postanschrift: Strandgade 100
Ort: København K
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 1401
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mie Tjørnelund Thomsen
E-Mail: MieTjornlund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554307
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/372059
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serviceaftale til fastinstallerede mobildetekteringsanlæg

Referenznummer der Bekanntmachung: 20-16-0109
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72591000 Entwicklung von Leistungsumfangsabkommen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kriminalforsorgen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om levering af support/service af Kriminalforsorgens fastinstallerede mobildetekteringsanlæg.

Serviceaftalen omfatter årligt serviceeftersyn på 9 fængsler og arresthuse samt teknisk assistance og mail- og telefonsupport.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 610 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Unify har været leverandør af mobildetekteringsanlæg i Kriminalforsorgen siden 2016, hvor de vandt et udbud af rammeaftale vedr. anskaffelsen af fastmonteret mobildetekteringsanlæg. Udbuddet vedrørte levering af samtlige komponenter til idriftsættelse af mobildetekteringsanlæggets hardware, software, hovedføringsveje og kabling etc., der indgår i det fuldt færdige og driftsklare anlæg. Til denne løsning benyttes både Unifys specialudviklede hardware og software. I forbindelse med supportering, servicering og opgradering af den installerede løsning kræves Unifys specifikke kompetence.

Der foretages et årligt eftersyn på hver matrikel, som omfatter et serviceeftersyn på UMDS- servere, switches og UMDS detektorer.

Løbende og mindst en gang årligt foretages softwareopdatering. Softwareopdateringen dækker UMDS Solution, PoE Switch firmware og serverlicenser.

Grundet det høje sikkerhedsniveau, der findes på alle Kriminalforsorgens fængsler, skal leverandøren udbedre fejl og mangler, der er konstateret under det årlige serviceeftersyn, indenfor 24 timer på hverdage eller førstkommende hverdag.

Det årlige eftersyn omfatter 9 fængsler og arresthuse i Kriminalforsorgen: Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel, Storstrøm Fængsel, Vestre Fængsel, Nykøbing Fængsel, Randers Arrest, Aarhus Arrest, Køge Arrest og Helsingør Arrest.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Unify er leverandør af Kriminalforsorgens mobildetekteringsanlæg som består af både hardware og software komponenter. Da både hardwaren og softwaren er specialudviklet af Unify, er det alene Unify, der har kompetence og adgang til at supportere og levere opgraderinger til den løsning, der findes på Kriminalforsorgens matrikler. En anden leverandør vil således ikke kunne supportere Kriminalforsorgens mobildetekteringsanlæg.

For at en anden leverandør end Unify kan byde ind på opgaven med at levere support på mobildetekteringsanlæggene, vil det kræve en udskiftning af alle mobildetekteringsanlæg, der er indkøbt i Kriminalforsorgen siden 2016.

En udskiftning af mobildetekteringsanlæggene vil forventeligt være forbundet med skifteomkostninger på ca. 25 mio. DKK, hvorfor dette samfundsøkonomisk ikke vil være et optimalt valg at foretage.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 141-347716
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Unify Business Solutions Ltd
Ort: Chesterfield S43 4FD
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Land: Vereinigtes Königreich
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 610 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020