Dienstleistungen - 559194-2020

20/11/2020    S227

Slowenien-Ljubljana: Dienstleistungen in Verbindung mit Erholungsgebieten

2020/S 227-559194

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Javni zavod Šport Ljubljana
Nationale Identifikationsnummer: 5145414000
Postanschrift: Celovška cesta 25
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Luka Trškan
E-Mail: info@sport-ljubljana.si
Telefon: +386 14306668
Fax: +386 12317784
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sport-ljubljana.si/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih: Tivoli, Kodeljevo in Kolezija za obdobje 3 let

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92330000 Dienstleistungen in Verbindung mit Erholungsgebieten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma so Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih: Tivoli, Kodeljevo in Kolezija za obdobje treh let« za naročnika: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Okvirni sporazum bo z izbranim ponudnikom sklenjen za obdobje 3 let, šteto od dne veljavne sklenitve pogodbe z izvajalcem po pravnomočno končanem postopku izvedbe oddaje predmetnega javnega naročila.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden iz poglavja IX. razpisne dokumentacije: Značilnosti in opis predmeta javnega naročila ter ostali ponudbeni pogoji in zahteve.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 487 769.20 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
92330000 Dienstleistungen in Verbindung mit Erholungsgebieten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
NUTS-Code: SI041 Osrednjeslovenska
Hauptort der Ausführung:

Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana; kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana; kopališče Kolezija, Gunduličeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za »Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih: Tivoli, Kodeljevo in Kolezija za obdobje treh let«.

Tabelarni prikaz predmeta javnega naročila je razviden iz str. 19 razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da se v primeru, da naročnik v upravljanje prevzame dodatno kopališče, razširi predmet tega naročila na način, da se doda še prevzeto kopališče pod pogoji, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije in skladno s ponudbo izbranega izvajalca v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Izvajalec s pričetkom del začne takoj po začetku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Ponudnik mora za celotno obdobje izvajanja predmeta naročila zagotavljati:

Razpolaganje z zadostnim številom usposobljenih reševalcev iz vode, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje,

Da vsi reševalci iz vode opravljajo svoje delo z vsemi veljavnimi licencami oz. dovoljenji in izpolnjujejo vse predpisane pogoje za opravljanje dela in nalog reševalca iz vode na bazenskih kopališčih,

Da so reševalci iz vode seznanjeni s predpisi iz varstva pri delu ter z nevarnostmi povezanimi z delom reševalcev iz vode,

Da reševalci iz vode izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dela reševalcev iz vode (opravljeno A2 licenco za reševanje iz vode, opravljen zdravniški pregled, potrdilo o opravljenem tečaju iz prve pomoči),

Da reševalci iz vode izvajajo vse naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje ukrepov za varstvo pred utopitvami na kopališčih in skladno s temi predpisi opredeljenimi odgovornostmi,

Ustrezno osebno opremo reševalcem iz vode,

Vse storitve skladno z zahtevami naročnika, strokovno in profesionalno ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi za to področje,

Da bodo reševalci iz vode na delovnem mestu vsaj 10 minut pred pričetkom opravljanja del kot izhaja iz zgornjega razporeda opravljanja storitev in vse do opravljene ustrezne menjave z drugim reševalcem iz vode v naslednji izmeni oz. do izpraznjenosti bazenov in prostorov s strani kopalcev ter ustrezne zagotovitve pospravljenosti rekvizitov in opreme,

Mesečno vodenje dnevnika o opravljenih storitvah (vključujoč najmanj navedbo delavcev, ki so izvajali storitve, porabljenih delovnih ur ter opisa izvedenih storitev) in

Druge naloge po navodilih pristojne osebe naročnika.

Ponudnik v celoti prevzema odgovornost za kvalitetno, strokovno in profesionalno delo reševalcev iz vode.

Ponudnik mora imeti za občasno nadomeščanje pri naročniku, na razpolago tudi dodatne reševalce iz vode, ki izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije javnega naročila.

V času večjega obiska kopalcev na kopališčih mora ponudnik na zahtevo pristojne osebe naročnika zagotoviti še dodatnega reševalca iz vode.

Ponudnik mora zagotoviti dnevno število reševalcev iz vode skladno z veljavnimi predpisi in predvidenimi urniki obratovanja naročnika, kateri izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dela reševalca iz vode (licenca A2, opravljen zdravniški pregled, potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in aktivno znanje slovenskega jezika in izpolnjevati vse druge tehnične in kadrovske ter druge pogoje iz 5. točke III. poglavja te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom pogodbe od najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 043-098677
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zveza reševalcev iz vode
Nationale Identifikationsnummer: 1645145000
Postanschrift: Raičeva ulica 59C
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 56 273.85 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Javni zavod Šport Ljubljana
Postanschrift: Celovška cesta 25
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020