Dienstleistungen - 559425-2020

20/11/2020    S227

Polen-Olsztyn: Projektaufsicht und Dokumentation

2020/S 227-559425

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 204-496597)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Ciesielska-Jasińska
E-Mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 896256383
Fax: +48 896252027
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 204-496597

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa:
Anstatt:

Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”

muss es heißen:

„Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”

Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest: „Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych (zwany dalej nadzorem) oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz decyzją nr 9/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 28 kwietnia 2020 r. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z Warunkami kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego – FIDIC. Link do strony www z ogłoszonym zamówieniem publicznym na roboty budowlane przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”:

(https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”, znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1) w zakładce „postępowania, zamówienia publiczne” – pod numerem platformy Z19/563.

Lokalizacja inwestycji: województwo warmińsko-mazurskie, powiat nidzicki, gminy: Janowo i Nidzica.

Całkowita długość odcinka drogi do rozbudowy wynosi ok. 19,8 km.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest: „Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych (zwany dalej nadzorem) oraz wszelkie inne prace związane z nadzorem projektanta, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz decyzją nr 9/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 28 kwietnia 2020 r. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC - Link do strony www z ogłoszonym zamówieniem publicznym na roboty budowlane przy kontrakcie pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”.

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”, znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem:

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1

W zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod numerem platformy Z19/563.

Lokalizacja inwestycji:

• województwo warmińsko-mazurskie,

• powiat nidzicki,

• gminy: Janowo i Nidzica.

Całkowita długość odcinka drogi do rozbudowy wynosi ok. 19,8 km.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 25/11/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 25/11/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: