Dienstleistungen - 559462-2020

20/11/2020    S227

Polen-Olsztyn: Bauaufsicht

2020/S 227-559462

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 204-496639)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Dzienis-Kozińska
E-Mail: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261964
Fax: +48 895399876
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark”.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IRIII/PN-1/3220/114/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zam. jest: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wyk. będzie wykonywał usługi zw. z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu w zakr. zamówienia podstawowego na roboty bud.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług stanowi zał. nr 1 do SIWZ.

1.2. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”, znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1) w zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod nr platformy Z19/563.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zam. przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – szczegółowy opis prawa opcji znajduje się w OPZ (zał. 1 do SIWZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 204-496639

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa:
Anstatt:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

muss es heißen:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

1. Przedmiotem zam. jest: pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zam. jest: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

1.2. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”, znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1, w zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod nr platformy Z19/563.

muss es heißen:

1.2. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark” znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1) w zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod numerem platformy Z19/563.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zam. jest: pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1.2. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”, znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1, w zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod numerem Platformy Z19/563.

muss es heißen:

1.2. Pełna dokumentacja przetargowa robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark” znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html?page=1) w zakładce postępowania, zamówienia publiczne – pod numerem platformy Z19/563.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach opcji na zasadach oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)”.

muss es heißen:

Wykonawca będzie pełnił funkcję inżyniera kontraktu w ramach opcji na zasadach oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo–Ruskowo (DOL)” w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – drogowy odcinek lotniskowy – Wielbark”.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
muss es heißen:
Tag: 27/11/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/11/2020
muss es heißen:
Tag: 27/11/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: