Dienstleistungen - 559510-2020

20/11/2020    S227

Ungarn-Budapest: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 227-559510

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 197-476365)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_65859157
Postanschrift: Üllői út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lugosi Szilveszter
E-Mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739985
Fax: +36 12069701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://semmelweis.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://semmelweis.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SE Logisztikai Központ fejlesztésének tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000707042020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Semmelweis Egyetem Logisztikai Központ fejlesztésének tervezési feladatai

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 197-476365

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 15:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. október 19. 09:00 óra. Találkozás helye: Logisztikai Központ: Budapest IX. ker. Külső Mester utca 23. (hrsz.: 38229/10) főbejárat. AK konzultációt nem tart.

2) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1.-2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 3-6. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.

6)Amennyiben az M2.1) -M2.4) alkalmassági követelményre bemutatott 12 hónap szakmai gyakorlatot a szakember felelős tervezőként szerezte, abban az esetben az ezen időszak alatt szerzett gyakorlat nem mutatható be az értékelési szempontra,nem számítható bele a bemutatandó darabszámba.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

13)Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) Amennyiben AT a felolvasólapon a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1, M2)2., M2)3. és M2)4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

15) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

17) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 100 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 50 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.

18) A részvétel ajánlati biztosíték (AB) adásához kötött. AB mértéke: 5 000 000 HUF. Az AT-k az BT-t az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az AB-t AT-nek az aj. kötöttség beálltától azaj. kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettelaz ajánlati bizt. az AT választása szerint teljesíthető. AK fizetési számlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000005-50080167 számú bankszámla. A befiz. igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank általkiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az AB pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garanciaformájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. AK alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a KD-ban.

19) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

20) Ajánlatkérő kizárja projekt társaság létrehozásának lehetőségét.

21) AK az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.

22) Nyertes AT a Megrendelői Információs Követelmények (MIK) 1. Az opció lehívások bemutatandó szükséges szakmai kompetenciák és referenciák 1.1. BIM specifikus kompetencia igazolása pontjában előírt szakembert köteles a szerződéskötés időpontjára bemutatnia. Amennyiben a fenti szakember a szerződés megkötéséig nem kerül bemutatásra, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

23) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell:

— legalább 1 fő, BIM rendszerű építész tervezőprogramban jártas építész tervezővel, aki az elmúlt 3 évben legalább 1 db BIM módszertannal megtervezett, LOD 300 részletességű modell referenciával rendelkezik.

24) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak alapján 60 nap, tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatása külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.

muss es heißen:

1) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. október 19. 09:00 óra. Találkozás helye: Logisztikai Központ: Budapest IX. ker. Külső Mester utca 23. (hrsz.: 38229/10) főbejárat. AK konzultációt nem tart.

2) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1.-2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 3-6. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.

6) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

8) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132

11) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

12)Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

13) Amennyiben AT a felolvasólapon a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1, M2)2., M2)3. és M2)4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

14) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

15) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

16) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 100 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 50 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.

17) A részvétel ajánlati biztosíték (AB) adásához kötött. AB mértéke: 5 000 000 HUF. Az AT-k az BT-t az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az AB-t AT-nek az aj. kötöttség beálltától azaj. kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettelaz ajánlati bizt. az AT választása szerint teljesíthető. AK fizetési számlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000005-50080167 számú bankszámla. A befiz. igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank általkiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az AB pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garanciaformájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. AK alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a KD-ban.

18) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19) Ajánlatkérő kizárja projekt társaság létrehozásának lehetőségét.

20) AK az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.

21) Nyertes AT a Megrendelői Információs Követelmények (MIK) 1. Az opció lehívások bemutatandó szükséges szakmai kompetenciák és referenciák 1.1. BIM specifikus kompetencia igazolása pontjában előírt szakembert köteles a szerződéskötés időpontjára bemutatnia. Amennyiben a fenti szakember a szerződés megkötéséig nem kerül bemutatásra, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

22) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell:

— legalább 1 fő, BIM rendszerű építész tervezőprogramban jártas építész tervezővel, aki az elmúlt 3 évben legalább 1 db BIM módszertannal megtervezett, LOD 300 részletességű modell referenciával rendelkezik.

23) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak alapján 60 nap, tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatása külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Jelen hirdetmény feladásával a szerződéstervezet is módosul.