Fournitures - 560292-2020

Afficher la vue résumée

20/11/2020    S227

România-Bucureşti: Proiectile

2020/S 227-560292

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 Bucureşti
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061353
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Cotoz, Cristian Diaconescu
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telefon: +40 213195858/2288
Fax: +40 213149333

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: http://www.dpa.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Muniție 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalațiile AK-230
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Murfatlar, jud. Constanța.

Cod NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Tipul procedurii va fi: licitatie restransa accelerata, conform notei justificative anexate.
Munitie 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalatiile AK-230 – 44 532 buc.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35620000 Proiectile

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 6 715 807,80 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
20/1/043-M/27.06.2019
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Numărul anunțului în JOUE: 2019/S 138-341245 din 19.7.2019

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: AC 20/1/043-M Denumire: Acord-cadru pentru furnizare „Muniție 30 mm cu proiectil exploziv-trasor pentru instalațiile AK-230”
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
30.9.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 13 974 141,60 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 13 804 920 și oferta cea mai ridicată 13 804 920 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 2 Denumire: Contract subsecvent nr. 2 la AC 20/1/043-M/2019
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
14.11.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 13 974 141,60 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 535 680 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 1 Denumire: CS 1 la AC 20/1/043-M/2019
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
30.9.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 13 974 141,60 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 2 649 200 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 3 Denumire: Contract subsecvent nr. 3
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
13.3.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 2 966 280 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 2 966 280 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 4 Denumire: Contract subsecvent nr. 4 la AC 20/1/043-M/2019
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
30.10.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 13 804 920 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 564 647,80 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
17.11.2020