Lieferungen - 56090-2022

01/02/2022    S22

Polen-Katowice: Diverse Konstruktionen

2022/S 022-056090

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 013-030619)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Baniowska
E-Mail: b.baniowska@pgg.pl
Telefon: +48 0327161470
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa stropnic stalowo – członowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 702101400
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44212320 Diverse Konstruktionen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stropnic stalowo – członowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-1

5. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art.139 UPzp

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 013-030619

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 04/02/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 11/02/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/05/2022
muss es heißen:
Tag: 11/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 04/02/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/02/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: