Dienstleistungen - 562949-2021

03/11/2021    S213

Polen-Włocławek: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2021/S 213-562949

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 211-553713)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Włocławek
Postanschrift: Ziębia 13
Ort: Włocławek
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Gidaszewska, Mirosław Kędroń, Bartosz Bittner za pośrednictwem strony postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek lub na adres poniżej
E-Mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl
Telefon: +48 542349800
Fax: +48 542349281
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wloclawek.torun.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Włocławek w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.1.6.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, w tym maszynowego pozyskania drewna, gospodarki szkółkarskiej oraz zagospodarowania turystycznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Włocławek w roku 2022.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac ( oddzielnie dla każdej części zamówienia), z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, w tym maszynowego pozyskania drewna, gospodarki szkółkarskiej, prowadzenia punktu alarmowo- dyspozycyjnego nadleśnictwa, ograniczania rozwoju i rozprzestrzeniania się pożarów lasu, mechanicznego przygotowania gleby pod odnowienia oraz zagospodarowania turystycznego wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/10/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 211-553713

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Anstatt:

1. W odniesieniu do doświadczenia jeżeli zrealizował lub realizuje usługę z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 7.1.ppkt.4)lit.a SWZ, na kwotę nie mniejszą niż:

I) dla Pakietów 1;2;3;5;6: 850.000,00 zł brutto

II) dla Pakietów 4;7: 600.000,00 zł brutto

III) dla Pakietów 8; 9; 10: 350.000,00 zł brutto

IV) dla Pakietów 11: 110.000,00 zł brutto

V) dla Pakietu 12: 90.000,00 zł brutto

VI) dla Pakietu 13: 40.000,00 zł brutto

2. W zakresie potencjału technicznego jeżeli dysponuje lub będzie dysponował :

I) dla Pakietów 1;2;3;4;5;7;8 :

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepy do zrywki nasiębiernej

c) fakultatywnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester. W tym przypadku Zamawiający zastosuje kompensację spełnienia warunków opisanych w pkt.3 dotyczącą osób dopuszczonych do pracy z pilarką

II) dla Pakietu 6:

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepy do zrywki nasiębiernej

c) co najmniej 1 szt. ciągnika z możliwością regulacji rozstawu kół do uprawy taśm siewnych o szerości 1.1 mb i pozwalającym jednocześnie na pracę narzędzi w układzie hydraulicznym o ciśnieniu co najmniej 16MPa i wydatku nie mniejszym niż 40l/min.

d) fakultatywnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester. W tym przypadku Zamawiający zastosuje kompensację spełnienia warunków opisanych w pkt. 3 dotyczącą osób dopuszczonych do pracy z pilarką

III) dla Pakietu 9 ; 10

a) co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester.

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepą do zrywki nasiębiernej

IV) dla Pakietu 11

a) co najmniej 2 szt. ciągnika przystosowanego do wykonania przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia

b) co najmniej 2 szt. dwuodkładnicowego pługu leśnego z pogłębiaczem przeznaczonego do przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia..

V) dla Pakietu 13

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do pracy z pługiem leśnym oraz wyposażonych w wałek odbioru mocy i zaczep umożliwiający współpracę z przyczepą typu „Meprozet”

b) co najmniej 1 szt. dwuodkładnicowego pługu leśnego

VI) dla Pakietu 12:Zamawiający nie stawia warunku spełnienia szczególnych wymagań.

3. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej :

I) dla Pakietów 1;3;4:

a) 5 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

II) dla Pakietów 2;5:

a) 5 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

III) dla Pakietów 6;7:

a) 4 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

IV) dla Pakietu 8;

a) 3 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 1 osoba, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

V) dla Pakietów 9;10:

a) 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

VI) dla Pakietu 11

a) 2 osobami posiadającą uprawnienia do kierowania

VII) dla Pakietu 13:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem z przyczepą

b) 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

VIII) dla Pakietu 12:

a) 2 osobami posiadającymi podstawowe umiejętności w obsłudze komputera i urządzeń biurowych.

muss es heißen:

1. W odniesieniu do doświadczenia jeżeli zrealizował lub realizuje usługę z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 7.1.ppkt.4)lit.a SWZ, na kwotę nie mniejszą niż:

I) dla Pakietów 1;2;3;5;6: 850.000,00 zł brutto

II) dla Pakietów 4;7: 600.000,00 zł brutto

III) dla Pakietów 8; 9; 10: 350.000,00 zł brutto

IV) dla Pakietów 11: 110.000,00 zł brutto

V) dla Pakietu 12: 90.000,00 zł brutto

VI) dla Pakietu 13: 40.000,00 zł brutto

2. W zakresie potencjału technicznego jeżeli dysponuje lub będzie dysponował :

I) dla Pakietów 1;2;3;4;5;7;8 :

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepy do zrywki nasiębiernej

c) fakultatywnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester. W tym przypadku Zamawiający zastosuje kompensację spełnienia warunków opisanych w pkt.3 dotyczącą osób dopuszczonych do pracy z pilarką

II) dla Pakietu 6:

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepy do zrywki nasiębiernej

c) co najmniej 1 szt. ciągnika z możliwością regulacji rozstawu kół do uprawy taśm siewnych o szerości 1.1 mb i pozwalającym jednocześnie na pracę narzędzi w układzie hydraulicznym o ciśnieniu co najmniej 16MPa i wydatku nie mniejszym niż 40l/min.

d) fakultatywnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester. W tym przypadku Zamawiający zastosuje kompensację spełnienia warunków opisanych w pkt. 3 dotyczącą osób dopuszczonych do pracy z pilarką

III) dla Pakietu 9 ; 10

a) co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester.

b) co najmniej 1 szt. urządzenia samojezdnego do zrywki nasiębiernej (forwarder) lub przyczepą do zrywki nasiębiernej

IV) dla Pakietu 11

a) co najmniej 2 szt. ciągnika przystosowanego do wykonania przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia

b) co najmniej 2 szt. dwuodkładnicowego pługu leśnego z pogłębiaczem przeznaczonego do przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia..

V) dla Pakietu 13

a) co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do pracy z pługiem leśnym oraz wyposażonych w wałek odbioru mocy i zaczep umożliwiający współpracę z przyczepą typu „Meprozet”

b) co najmniej 1 szt. dwuodkładnicowego pługu leśnego

VI) dla Pakietu 12:Zamawiający nie formułuje warunku dotyczącego potencjału technicznego.

3. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej :

I) dla Pakietów 1;3;4:

a) 5 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

II) dla Pakietów 2;5:

a) 5 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

III) dla Pakietów 6;7:

a) 4 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

IV) dla Pakietu 8;

a) 3 osobami lub w przypadku dysponowania harwesterem 1 osoba, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

V) dla Pakietów 9;10:

a) 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

VI) dla Pakietu 11

a) 2 osobami posiadającą uprawnienia do kierowania

VII) dla Pakietu 13:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ciągnikiem z przyczepą

b) 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

VIII) dla Pakietu 12:

a) 2 osobami posiadającymi podstawowe umiejętności w obsłudze komputera i urządzeń biurowych.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: cała treść sekcji
Anstatt:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić określonych w pkt. 17 SWZ formalności. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

muss es heißen:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12A-12C do SWZ.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić określonych w pkt. 17 SWZ formalności. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: