Fournitures - 565953-2019

Submission deadline has been amended by:  591726-2019
29/11/2019    S231

Danmark-Aarhus: Kirurgiske implantater

2019/S 231-565953

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Olof Palmes Allé 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanne Gauger
E-mail: Jeanne.Gauger@stab.rm.dk
Telefon: +45 78414541
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256002&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256002&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SCS – Spinal Cord Stimulator og DBS – Deep Brain Stimulator (1) (1)

Sagsnr.: 1-23-4-101-8-18
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33184100 Kirurgiske implantater
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SCS – Spinal Cord Stimulator og DBS – Deep Brain Stimulator.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

SCS – hovedkontrakt

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33182241 Batterier til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SCS Produktgrupperne omfatter følgende:

- Elektroder af forskellige typer og længder,

- Forlænger-elektroder af forskellige typer og længder,

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- EPG,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Syddanmark er med på option.

Konsignationslager er en option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

SCS – IPG

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33182241 Batterier til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SCS Produktgrupperne omfatter følgende:

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- EPG,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DBS - hovedkontrakt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33182241 Batterier til pacemakere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DBS Produktgrupper omfatter følgende:

- Elektroder af forskellige typer og længder,

- Forlænger-elektroder af forskellige typer og længder,

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Der skal være 3 referencer inden for SCS og 3 inden for DBS. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af implantater og øvrigt udstyr angivet i tilbudslisten til et hospital. Det er herudover et minimumskrav, at der til referencerne er leveret for minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Der skal være 3 referencer inden for SCS og 3 inden for DBS. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af implantater og øvrigt udstyr angivet i tilbudslisten til et hospital. Det er herudover et minimumskrav, at der til referencerne er leveret for minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 121-296005
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/06/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019