Dienstleistungen - 569049-2022

17/10/2022    S200

Dänemark-Hjørring: Reparatur- und Wartungsdienste

2022/S 200-569049

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Arsenalvej 55
Ort: Hjørring
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 9800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Emilie Clara Jensen
E-Mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Invitation til markedsdialog vedrørende udbud af rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasse på Forsvarets skydebaneanlæg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen ønsker at invitere interesserede aktører til markedsdialog vedrørende et kommende udbud af rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasse på Forsvarets skydebaneanlæg.

Markedsdialogen vil bestå af:

1) En indledende dialog om den kommercielle model for rammeaftalen, herunder hvad der gør rammeaftalen attraktiv for markedet, prisbærende elementer, betalingsmodellen, vilkår vedrørende levering, ydelserne omfattet af rammeaftalen, prisregulering mv.

2) En høring over dele af udbudsmaterialet, hvor de deltagende aktører får lejlighed til at gennemgå og kommentere dele af Ejendomsstyrelsens udkast til det færdige udbudsmateriale.

Såfremt deltagelse i markedsdialogen kunne have interesse bedes henvendelse ske til kontaktpersonen angivet under del I.

Den indledende dialog forventes at finde sted i uge 43 2022. Høringen over dele af udbudsmaterialet forventes at finde sted medio-ultimo november.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19510000 Gummiwaren
19520000 Kunststoffprodukte
44111000 Baumaterialien
50600000 Reparatur und Wartung von Sicherheits- und Verteidigungsmaterial
50610000 Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
75220000 Verteidigung
75221000 Militärische Verteidigung
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
44170000 Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter ”Ejendomsstyrelsen”) er ansvarlig for at vedligeholde og udvikle de fysiske lokaliteter under Forsvarsministeriets område, herunder skydebaneanlæg på Forsvarets etablissementer. Af sikkerhedsmæssige og miljømæssige årsager skal der på skydebaner være et kuglefang, der sikrer, at projektiler fanges og opsamles. På Forsvarets skydebaner benyttes enten et træfliskuglefang eller et miljøkuglefang. Nærværende udbud vedrører skydebaner, hvor der anvendes et miljøkuglefang.

Et miljøkuglefang består af en gummidug, hvorpå der er lagt et lag gummigranulat med kugleabsorberende effekt, som holdes nede af endnu en gummidug på toppen. Ud over miljøkuglefanget er der endvidere en forvoldskasse, der ligeledes fungerer som kuglefang med det formål at beskytte skydeskiver og dertilhørende mekanik/elektronik.

Både miljøkuglefang og forvoldskasse skal løbende vedligeholdes af en ekstern leverandør. Som følge heraf planlægger Ejendomsstyrelsen at udbyde ”Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg”, der har til formål at sikre, at Ejendomsstyrelsen kan få udført/leveret ydelser, der relaterer sig til vedligeholdelsen af miljøkuglefang samt forvoldskasser.

Rammeaftalen vil både indeholde levering af varer, udførelse af vedligeholdelse samt en kombination heraf, hvilket overordnet set omfatter:

· Renovering af miljøkuglefang

· Renovering af forvoldskasser

· Levering af kits til løbende vedligeholdelse af miljøkuglefang

· Levering af enkeltdele til løbende vedligeholdelse

· Udførelse af ad hoc vedligeholdelsesarbejder

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
02/01/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen ønsker at invitere interesserede aktører til markedsdialog vedrørende et kommende udbud af rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasse på Forsvarets skydebaneanlæg.

Markedsdialogen vil bestå af:

1) En indledende dialog om den kommercielle model for rammeaftalen, herunder hvad der gør rammeaftalen attraktiv for markedet, prisbærende elementer, betalingsmodellen, vilkår vedrørende levering, ydelserne omfattet af rammeaftalen, prisregulering mv.

2) En høring over dele af udbudsmaterialet, hvor de deltagende aktører får lejlighed til at gennemgå og kommentere dele af Ejendomsstyrelsens udkast til det færdige udbudsmateriale.

Såfremt deltagelse i markedsdialogen kunne have interesse bedes henvendelse ske til kontaktpersonen angivet under del I.

Den indledende dialog forventes at finde sted i uge 43 2022. Høringen over dele af udbudsmaterialet forventes at finde sted medio-ultimo november.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2022