Dienstleistungen - 569057-2018

22/12/2018    S247    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2018/S 247-569057

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0800415-3
Postanschrift: PL 650, Helsingin kaupunki
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI
Postleitzahl: 00099
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutukset@seure.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://seure.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Sofigate
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Vilho Järvinen
E-Mail: vilho.jarvinen@sofigate.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sofigate.com

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/KPMGOyAb?id=214936&tpk=e622be10-697b-4638-9ebe-cb356e94caba
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: henkilöstövuokraus

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Azure-sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Seuren uutta tietojärjestelmäarkkitehtuuria rakennetaan pilvipalveluita hyödyntäen ja ensisijaisesti SaaS- ja Paas-tyyppisten palveluiden varaan. Seure on valinnut Microsoft Azure-pilvialustan uusien Seurelle räätälöitävien ratkaisujen tekniseksi alustaksi.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan kumppania, joka vastaa Seuren Azure-alustalle toteutettavien sovelluskehitys- ja integraatiopalveluiden kehityksestä. Hankinnan tavoitteena on hankkia osaava (ml. sovellusarkkitehtuuri, alusta, sovelluskehitys, käyttäjäkokemus) kumppani, joka on halukas kehittämään Seuren Azure-alustan päälle rakennettavaa ICT-ympäristöä, palveluja ja osaamista pitkällä tähtäimellä. Hankinnan kohteena ovat ensisijaisesti Seuren sähköisen asiointikanavan kehittämisen asiantuntijapalvelut ja näitä täydentävät asiantuntija- ja tukipalvelut. Tässä hankittavia palveluita voidaan hyödyntää myös muissa Seuren sovelluskehityksen tai ylläpidon tarpeissa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 740 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72212000
72220000
72200000
72212100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta koostuu kahdesta (2) pääkomponentista:

1. Käyttöönotto-/pilottiprojekti

Käyttöönottoprojektin tavoitteena on em. teknologialla toteutetun ratkaisun tekninen käyttöönotto ja hankinnan kohteen kuvauksessa kuvatun pilottikäyttötapauksen toteuttaminen. Pilottiprojektille pyydetään tarjouspyynnössä kiinteä hinta.

2. Azure-sovelluskehityksen jatkuvat asiantuntija- ja tukipalvelut Sisältäen Seuren tukemisen uusien käyttötapauksien määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutustehtävissä sekä toimittajan kanssa luotujen sovellusten ja toiminnallisuuksien jatkokehittämisen ja tuen. Seurella ei ole omia teknisiä resursseja Azure-alustan palveluiden kehittämiseen vaan kyvykkyyden rakentamisessa tukeudutaan voimakkaasti toimittajan osaamiseen ja palvelutarjontaan.

Azure-sovelluskehityspalvelujen avulla pyritään vahvistamaan ja luomaan mm. seuraavia kyvykkyyksiä:

– Yhtenäisen, päätelaiteriippumattoman palvelualustan luonti.

– Asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille julkaistavien palveluiden nopeampi kehitys (eri sovellusten kyvykkyyksiä yhdistelemällä).

– Modernit, kattavat ja käyttäjäystävälliset palvelut eri kanavissa.

– Manuaalityön vähentäminen palveluita digitalisoimalla, integroimalla ja automatisoimalla.

– Asiakkaiden ja työntekijöiden itsepalvelumahdollisuuksien kehittäminen.

– Tietojärjestelmäriippuvuuden pienentäminen ja kehittämisen helpottaminen (erottamalla esityskerros operatiivisista järjestelmistä).

– Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen ja modernisointi.

– Operatiivisten päätösten tehostaminen ja parantaminen tietoja yhdistelemällä ja esittämällä samassa käyttöliittymässä.

– Tietojen siirron mahdollistaminen: eri järjestelmien välillä; eri ympäristöjen välillä (esim. pilvi/on-premise); eri toimijoiden välillä (Seure/asiakkaat/toimittajat/kumppanit/julkishallinto); synkronisesti/asynkronisesti; eri teknologioita käyttäen; tarvittavat tietomuunnokset ja rikastukset tehden; ja tietoturvallisesti.

– Tietojärjestelmien suorien kytkösten välttäminen, jotta eri järjestelmiä voidaan kehittää itsenäisinä kokonaisuuksina toisista riippumatta.

– Tiedon laadun parantaminen mahdollistamalla saman, ajantasaisen tiedon käyttämisen eri järjestelmissä.

– Uusien palveluiden nopeampi kehitys (eri sovellusten kyvykkyyksiä yhdistelemällä).

– Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen rajapintakehityksen (API:t) avulla.

– Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen ja modernisointi.

– Integraatioiden hallinta- ja valvontapalvelu.

– Liittymien ylläpidettävyyden kehittäminen ja ylläpitokustannusten pienentäminen.

Hankinnan kohde sekä sitä koskeva pilotti/käyttöönottoprojekti on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

Hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 3 (Vaatimuslista) ja 4 (referenssilomake).

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa hankintayksikölle tarjouspalvelun kautta 9.1.2018 mennessä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatuvaatimukset (tarjouspyynnön liite 3, vaatimuslista) / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Asiakastyytyväisyys (tarjouspyynnön liite 4, referenssilomake) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 740 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankintaa koskeva sopimus voi jatkua voimassa tarvittavan ylläpidon osalta toistaiseksi siihen asti, kunnes hankintayksikkö on kilpailuttanut sopimusta koskevat tuotteet ja palvelut uudestaan.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksina hankintaan kuuluvina optioina tuntihintaisen jatkokehityksen. Optioiden mahdollisen käyttöönoton alustava aikataulu on sidottu hankinnan toteutusprojektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen aikatauluun, jolloin optioiden käyttäminen on mahdollista vasta ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen, mikäli hankintayksikkö näin päättää.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Tarjoajan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toteutetaan tarjouspyynnön mukainen pilotti-/käyttöönottoprojekti, jonka hyväksyminen on edellytys sopimuksen jatkumiselle.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2019
Ortszeit: 09:00
Ort:

Helsinki, Suomi

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/12/2018