Bauleistung - 570673-2019

03/12/2019    S233    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten

2019/S 233-570673

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Natsionalna kompaniya industrialni zoni“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 121706255
Postanschrift: ul. „Angel Kanchev“ No. 1, etazh 4
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Desislava Simova
E-Mail: office@nciz.bg
Telefon: +359 28902902
Fax: +359 29871684

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://nciz.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://op.nciz.bg/procurement.aspx?ProviderID=39c4025a-9507-4d0c-b79e-e105cc51003f&Guid=6a76c248-279f-4eef-a71b-0c37f09b861d

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и СМР, за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима (3) потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, представляващи строително-ремонтни работи, възлагани с конкретни договори. Дейността ще се изразява основно в следните работи:

— проектиране по част „Геодезическа“, „Пътна“, „Постоянна организация на движението“, ВОБД, ПБ, „Електротехническа“, „Улично осветление“, ТК, „Водопровод“, „Канализация“, „Газопровод“, ПБЗ, ПУСО,

— авторски надзор, и

— строителство — изграждане на достъпна инфраструктурна среда (техническа и пътна).

2. В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с описания в техническата спецификация вид, обем и място на изпълнение на дейностите. Посочените цени в ценовите предложения не трябва да са по-високи от предложените ед. цени по видове дейности и услуги в скл. РС.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 72 050 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45233161 Bau von Fußwegen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

София, Божурище, Карлово, Кърджали, Суворово, с. Телиш

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение.

Ориентировъчната дължината на подлежащата за изграждане улична мрежа е 22 100 м: за София — 600 м; за Божурище — 13 000 м; за Суворово — 3 400 м; за Кърджали — 1 200 м, за Карлово — 2 300 м; за Телиш — 2 200 м.

2. За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор, като ще се конкретизират: мястото на изпълнение, обемът на работата и максималният срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта. При всяко отделно възлагане възложителят ще възлага съобразно финансовия ресурс, с който разполага към дадения момент.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Оценка по технически показатели за проектиране и строителство / Gewichtung: 40 %
Qualitätskriterium - Name: А1 — оценка по подпоказател „Изпълнение на дейностите по проектиране“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: А2 — оценка по подпоказател „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение“ / Gewichtung: 70
Qualitätskriterium - Name: А3 — оценка по подпоказател „Концепция за опазване на околната среда“ / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: фин. пок.-60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 034-075879
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-96
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 12
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Индустриални зони 2020“
Nationale Identifikationsnummer: 177406178
Postanschrift: общ. Аксаково, м- ст Варненски път № 039002
Ort: Аксаково
NUTS-Code: BG33 Североизточен
Postleitzahl: 9154
Land: Bulgarien
E-Mail: office@trafic.bg
Telefon: +359 5250-4683
Fax: +359 5250-4683
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Индустриални зони ГБР“ ДЗЗД
Nationale Identifikationsnummer: 177404907
Postanschrift: общ. Столична, ж.к. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1220
Land: Bulgarien
E-Mail: ao@galchev.bg
Telefon: +359 2491-4271
Fax: +359 2491-4271
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Зони 2019“
Nationale Identifikationsnummer: 177404992
Postanschrift: общ. Варна, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9010
Land: Bulgarien
E-Mail: office@pmostove.com
Telefon: +359 5261-3000
Fax: +359 5261-3000
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 72 050 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019