Bauleistung - 570726-2019

03/12/2019    S233    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Entfällt 

Schweden-Falun: Abbrucharbeiten

2019/S 233-570726

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 222-543420)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Högskolan Dalarna
Nationale Identifikationsnummer: 202100-2908
Postanschrift: Högskolegatan 2
Ort: Falun
NUTS-Code: SE SVERIGE
Postleitzahl: 791 88
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Henry Lacis
E-Mail: hlc@du.se
Telefon: +46 732076083

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.du.se

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Om- och tillbyggnad för Högskolan Dalarna Citycampus, Borlänge

Referenznummer der Bekanntmachung: UH-2019-64
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45111100 Abbrucharbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I samband med årsskiftet 2019/2020 kommer Högskolan Dalarna att upphandla en entreprenadorganisation för samverkan kring genomförandet av byggnation av nytt citycampus i Borlänge, härefter benämnt "projektet".

Projektet avses genomföras genom s.k partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022. Kontraktsspråk kommer att vara på svenska.

Upphandlingen kommer att innehålla option för beställaren med möjlighet att avbryta avtalet efter fas1.

Beräknat datum för annonsering av upphandling är 13.12.2019 det datumet kan komma att justeras.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 222-543420

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

I samband med årsskiftet 2019/2020 kommer Högskolan Dalarna att upphandla en entreprenadorganisation för samverkan kring genomförandet av byggnation av nytt citycampus i Borlänge, härefter benämnt "projektet".

Projektet avses genomföras genom s.k partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022. Kontraktsspråk kommer att vara på svenska.

Upphandlingen kommer att innehålla option för beställaren med möjlighet att avbryta avtalet efter fas1.

Beräknat datum för annonsering av upphandling är 13.12.2019 det datumet kan komma att justeras.

muss es heißen:

I samband med årsskiftet 2019/2020 kommer Högskolan Dalarna att upphandla en entreprenadorganisation för samverkan kring genomförandet av byggnation av nytt citycampus i Borlänge, härefter benämnt "projektet".

Projektet avses genomföras genom s.k partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022. Kontraktsspråk kommer att vara på svenska.

Upphandlingen kommer att innehålla option för beställaren med möjlighet att avbryta avtalet efter fas1.

Beräknat datum för annonsering av upphandling är 13.12.2019 det datumet kan komma att justeras.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:
muss es heißen:

KOMPLETTERANDE INFORMATION!

Upphandlingen kommer att omfatta upphandling av Totalentreprenör (Anbudsgivaren) inklusive Underentreprenörer. Anbudet ska omfatta resurser avseende BYGG, VENT, STYR, EL och RÖR.

Nyckelpersoner ur anbudsgivarens organisation inklusive aktuella underentreprenörer kommer att kallas för intervju någon av dagarna under perioden 29.1.2020 - 31.1.2020.

Nyckelpersonernas tidigare förmåga att verka tillsammans för projektets bästa kommer bland annat att betraktas som mervärde i anbudsvärderingen.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: