Dienstleistungen - 570809-2018

22/12/2018    S247

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2018/S 247-570809

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-537557)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Štefánikova
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 811 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefon: +421 220928102

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300 Informationstechnologiedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry.

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov CISSP, CISM alebo CISA, alebo ekvivalent daného certifikátu, vydaný akreditačnou a certifikačnou autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 17/01/2019
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 21/01/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
Anstatt:

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/411910 Postup pre záujemcu/uchádzača:

1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke). https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=4119 10

muss es heißen:

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/416762 Postup pre záujemcu/uchádzača:

6/71.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke). https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=416762

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: