Lieferungen - 570856-2019

Submission deadline has been amended by:  30896-2020
03/12/2019    S233

Ungarn-Budapest: Katheter

2019/S 233-570856

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_65859157
Postanschrift: Üllői út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Gredics Éva
E-Mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Fax: +36 12109618

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://semmelweis.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001348882019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001348882019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi szintű
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Felsőoktatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Angios drót/microkat/biopsziás eszk/érzáró/indefl.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001348882019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141200 Katheter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés az angios drót, microkatéter, biopsziás eszközök, érzárók és indeflátorok beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére:

A beszerzés keretmennyisége a 22 rész vonatkozásában 45 480 db/36 hó.

A szerződések a keretmennyiség kimerüléséig (a 22 rész vonatkozásában együttesen 45 480 db/36 hó), de legfeljebb 36 hó időtartamra jönnek létre. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a részenként meghatározott keretmennyiség 70 %-nak lehívására.

Valamennyi rész esetében:

Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1-Vezetődrót 0 035 I.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0 035”, „J” végű, 150 cm (+/- 20 % eltérés) hosszúság

Követelmény:

— spirál szerkezet

— gyűrűnként PTFE bevonat

— gyárilag athrombogen műanyag bevonattal ellátott

— flexibilis, „J” 3 mm sugárral rendelkezik

— puha egyenes vég

Keretmennyiség: 2 250 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2-Vezetődrót 0 035 II.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0 035”, „J” végű, 260 cm (+/- 20 % eltérés) hosszúság

Követelmény:

— spirál szerkezet

— gyűrűnként PTFE bevonat

— gyárilag athrombogen műanyag bevonattal ellátott

— flexibilis, „J” 3 mm sugárral rendelkezik

— puha egyenes vég

Keretmennyiség: 1 500 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3-Vezetődrót 0 035 III.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0 035”, „J” végű, merev dróttest, 260 cm (+/- 20 % eltérés) hosszúság

Követelmény:

— spirál szerkezet

— gyűrűnként PTFE bevonat

— gyárilag athrombogen műanyag bevonattal ellátott

— flexibilis, „J” 3 mm sugárral rendelkezik

— puha egyenes vég

Keretmennyiség: 1 800 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

4-Vezetődrót 0 035 IV.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0,035” átmérő, 150 cm (+/- 20 % eltérés) hossz J végződés

Követelmény:

— hidrophil bevonat a teljes hosszban

— egy darabból álló nitinol tengely

— wolframot tartalmazó poliuretán bevonat vagy ezzel egyenértékű más bevonat

— flexibilis, puha vég

Keretmennyiség: 4 500 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

5-Vezetődrót 0 035 V.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0,035” átmérő, 300 cm (+/- 20 % eltérés) hossz J végződés

Követelmény:

— hidrophil bevonat a teljes hosszban

— egy darabból álló nitinol tengely

— wolframot tartalmazó poliuretán bevonat vagy ezzel egyenértékű más bevonat

— flexibilis, puha vég

Keretmennyiség: 300 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

6-Vezetődrót 0 035 VI.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vezetődrót 0,035” átmérő, egyenes végű, 260 cm (+/- 20 % eltérés) hossz, dedikált meszes aortabillentyűn való áthaladásra

Követelmény:

— hidrophil bevonat a teljes hosszban

— egy darabból álló nitinol tengely

— wolframot tartalmazó poliuretán bevonat vagy ezzel egyenértékű más bevonat

— flexibilis, puha vég

Keretmennyiség: 900 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A drót kiegyenesítése kapcsán a maradék J vég szöge (fok, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

7-Mikrokatéter anterográd/retrográd CTObeavatkozás

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mikrokatéter dedikáltan anterográd/retrográd CTO beavatkozásokhoz. Kúposított, wolfrám megerősített hegy.

Követelmény:

— Vékony hegy

— Könnyű felvezethetőség

— Hydrophil bevonat

Konstrukció:

— 125-160 cm közötti hasznos hossz közötti megajánlását kéri ajánlatkérő.

Keretmennyiség: 75 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Entry profile mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. Legnagyobb átmérő mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

8-Többfunkciós mikrokatéter

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Többfunkciós mikrokatéter (CTO, drótcsere, támaszték)

Követelmény:

— Vékony hegy

— Könnyű felvezethetőség

— Hydrophil bevonat

Konstrukció:

— 125-160 cm közötti hasznos hossz közötti megajánlását kéri ajánlatkérő.

Keretmennyiség: 150 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Entry profile mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. Legnagyobb átmérő mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

9-Többfunkciós, dupla lumenű mikrokatéter

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Többfunkciós, dupla lumenű mikrokatéter (CTO, drótcsere, támaszték)

Követelmény:

— Vékony hegy

— Könnyű felvezethetőség

— Hydrophil bevonat

Konstrukció:

— 125-160 cm közötti hasznos hossz közötti megajánlását kéri ajánlatkérő.

Keretmennyiség: 30 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Entry profile mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. Legnagyobb átmérő mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

10Dedikált drótlevezetésre kifejlesztett mikrokat.

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dedikált drótlevezésre kifejleszett mikokatéter. Hajlékony hegy, megerősített röntgenárnyékkal, tekerhető és zárható végszerkezettel (torque & lock device)

Követelmény:

— Vékony hegy

— Könnyű felvezethetőség

— Hydrophil bevonat

Konstrukció:

— 125-160 cm közötti hasznos hossz közötti megajánlását kéri ajánlatkérő.

Keretmennyiség: 75 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Entry profile mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. Legnagyobb átmérő mértéke (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

11-Szívizombiopsziás eszköz hosszú behatoláshoz

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szívizombiopsziás eszköz - hosszú, femorális behatoláshoz (min. 150 cm hosszú)

Követelmény:

— > 4 mm3 mintavevő kanál

— 6F-es sheat kompatibilis

Keretmennyiség: 450 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kanál űrmérete (mm3, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

12-Szívizombiopsziás eszköz rövid behatoláshoz

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szívizombiopsziás eszköz rövid, juguláris behatoláshoz (min. 50 cm hosszú)

Követelmény:

— > 4 mm3 mintavevő kanál

— 6F-es sheat kompatibilis

Keretmennyiség: 1 350 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kanál űrmérete (mm3, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

13-Kollagénes, percután, érzáró katéter 6-8 F

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kollagénes, percután, érzáró katéter 6 és 8 F

Követelmény:

— artéria femoralis punkciós helyeinek zárása magas vérzési rizikó esetére

— 0,038”-os vezetődróton bevezethető

Keretmennyiség: 900 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Érzárási idő (sec, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

14-Nem kollagénes, percután, érzáró katéter 6-9 F

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nem kollagénes, percután, érzáró katéter 6 és 9 F

Követelmény:

— artéria femoralis punkciós helyeinek zárása magas vérzési rizikó esetére

— 0,038”-os vezetődróton bevezethető

Keretmennyiség: 1 200 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Érzárási idő (sec, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

15-Nagy lumenű érzáró eszköz (large bore) 10-25F

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nagy lumenű érzáró eszköz (large bore) 10 és 25 F

Követelmény:

— artéria femoralis punkciós helyeinek zárása magas vérzési rizikó esetére

— 0,038”-os vezetődróton bevezethető

Keretmennyiség: 300 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Érzárási idő (sec, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

16-3.5x3.5 cm-es eszköz

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.5x3.5 cm-es eszköz

Követelmény:

— Különböző méretű 100 % chitosan alapú érzáró eszköz

— Külön eszköz az felső végtag (a. radialis és brachialis) és alsó végtag (a. femorális) ütőereinek zárására

Keretmennyiség: 450 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

17-5x5 cm-es eszköz

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5x5 cm-es eszköz

Követelmény:

— Különböző méretű 100 % chitosan alapú érzáró eszköz

— Külön eszköz az felső végtag (a. radialis és brachialis) és alsó végtag (a. femorális) ütőereinek zárására

Keretmennyiség: 900 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

18-Workhorse indeflátor

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Workhorse indeflátor

Követelmény:

— nyomásálló, megfelelő hosszúságú összekötővel

— teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész

— negatív nyomási tartomány biztos tartása

— hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható

— min 20. ml-es töltővolumen

— háromutas csap biztosítva a rendszer mellé

Keretmennyiség: 3 600 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

19-Durabilis indeflátor hosszú beavatkozásokhoz

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Durabilis indeflátor hosszú beavatkozásokhoz - ergonom csúszásgátló kialakítás, fonott szerkezetű nagy erejű összekötő, ≥1200 psi erejű rotációs rögzítő luer. Egy oldali nyomógombos centrális kioldású rendszer. 30 atm nyomástűrés de elérhető >= 40atm nyomástűréssel is.

Igény szerint két féle változatú y-adapterrel (csavaros és nyomógombos) csomagolva mind a 30atm mind 40atm-s változatban is elérhető.

Követelmény:

— nyomásálló, megfelelő hosszúságú összekötővel

— teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész

— negatív nyomási tartomány biztos tartása

— hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható

— min 20. ml-es töltővolumen

— háromutas csap biztosítva a rendszer mellé

Keretmennyiség: 1 800 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

20-Y-adapter nyomógombos változat

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Y-adapter nyomógombos változat

Követelmény:

— tökéletesen átlátszó műanyag „test”

— „luer” csatlakoztatási lehetőség

Keretmennyiség: 10 500 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Belső átmérő mérete (mm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

21-Indeflátor set

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Indeflátor set

Követelmény:

— min. 30 cm3

— nyomásálló, megfelelő hosszúságú összekötővel

— teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész

— negatív nyomási tartomány biztos tartása

— hiteles, jól látható skálájú manométer, amely legalább 30 atm. nyomásig megbízható

— guiding bevezető tű, torquer (nem csavaros), Y-adapter nyomógombos

Keretmennyiség: 12 000 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kezelőfelületen lévő mozgatható elemek száma (darab, előny a kisebb, fordított arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Összekötő nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 4. Y-adapter belső átmérőjének mérete (mm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

22-Kissing adapter

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kissing adapter

Követelmény:

— Külön-külön lezárható proximalis, distalis első és distalis második szár

— Egyenletes nyomáselosztás

Keretmennyiség: 450 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Nyomásállóság mértéke (atm, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.

(Közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek].

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként létrehozta egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész vonatkozásában:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— a referenciák mennyiségi adatai,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,

— saját teljesítés aránya (%) (adott esetben),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.

Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatóak be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független szervezet által kiállított, érvényes, a megajánlott termék(ek)re vonatkozó CE tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány, és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat.

A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a minősített ajánlattevők vonatkozásában.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától [felhívás VI.5) pont] visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéséről szóló, angios drót és/vagy microkatéter és/vagy biopsziás eszközök és/vagy érzárók és/vagy indeflátorok szállítása tárgyú referenciával/referenciákkal, amelyek mennyisége eléri a megpályázni kívánt részekhez kapcsolódó alábbi mennyiségeket:

1. rész: 562 db;

2. rész: 375 db;

3. rész: 450 db;

4. rész: 1 125 db;

5. rész: 75 db;

6. rész: 225 db;

7. rész: 18 db;

8. rész: 37 db;

9. rész: 7 db;

10. rész: 18 db;

11. rész: 112 db;

12. rész: 337 db;

13. rész: 225 db;

14. rész: 300 db;

15. rész: 75 db;

16. rész: 112 db;

17. rész: 225 db;

18. rész: 900 db;

19. rész: 450 db;

20. rész: 2 625 db,

21. rész: 3 000 db;

22. rész: 112 db.

Egy rész több referenciával is igazolható.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó adott rész szerinti referencia más rész(ek) esetében is felhasználható, azaz több részre történő ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható.

Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fenti mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.

M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termék CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, mely alapján a termék forgalomba hozható.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja - a késedelemmel érintett árukészlet nettó ellenértéke, mértéke 1 % naponta, de legfeljebb a késedelemmel érintett árukészlet nettó ellenértékének 20 %-a lehet.

Meghiúsulási kötbér:

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés adott részére vonatkozó nettó keretösszeg még ki nem fizetett részének 30 %-a.

Amennyiben Eladó 2 (kettő) hónapon belül 2. (második) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbérre jogosult.

Kellékszavatossági igény: Ptk.6:159.§(2) bek. a) pontja szerint.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/01/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2022. második fele

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV

— Az ajánlatban csatolnia kell:

1. EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell megtenni:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,

— AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

— Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),

— EEKD,

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének megfelelően.

2. Tételes árajánlatot.

3. AT-nek az ajánlata alátámasztásaként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes prospektusát és/vagy fényképes termékleírását, valamint annak alátámasztására 1-1 db steril termékmintát térítésmentesen. Ajánlatkérő a termékmintákat nem szolgáltatja vissza.

4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a termékeket konszignációs kihelyezéssel kéri biztosítani.

5. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

6. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban.

7. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

8. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

9. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

10. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.

12. Továbbá a közbeszerzési dok.-ban meghatározott további nyilatkozatokat.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.3) pont folytatása:

— AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjában,

— A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást,

— A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el,

— A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak,

— Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte,

— Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért,

— Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárását,

— Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot,

— Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre,

— Az eljárásba bevont FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086, helyettese Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: 00275.

III.2.2) pont folytatása:

Fő finanszírozási feltételek:

Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

A kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.

A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

— Konszignációs raktár működtetése:

Nyertes AT köteles konszignációs raktárt létrehozni a megjelölt teljesítési helyen, AK képviselőjével történt előzetes egyeztetésnek megfelelően. A kezdő konszignációs raktári alapkészlet méretenkénti összetételéről és mennyiségéről AK kapcsolattartója a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül írásban (e-mail vagy fax útján) nyilatkozik. A nyitó alapkészlet mennyisége nem haladhatja meg az Eszközönkénti tervezett teljes szerződéses mennyiség 50 %-át.

A konszignációs raktárkészlet teljes egészében ajánlattevő tulajdonát képezi. AK kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított, és a raktárban elhelyezett Eszközt megőrzi, nyilvántartja, és a felhasználásra került Eszközöket haladéktalanul (tárgyhetet követő első munkanapon) lejelenti ajánlattevőnek. AT kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasznált Eszközöket a lejelentéstől számítva 5 munkanapon belül pótolja. AT a konszignációs raktárkészletet bármikor ellenőrizheti.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019