Lieferungen - 570963-2019

03/12/2019    S233

Polen-Przasnysz: Intraokulare Linsen

2019/S 233-570963

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Sadowa 9
Ort: Przasnysz
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 06-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Karwacka
E-Mail: szpitalprzasnysz@op.pl
Fax: +48 297534380

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalprzasnysz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu

Referenznummer der Bekanntmachung: SPZZOZ.ZP/69/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33731110 Intraokulare Linsen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne używanie fakoemulsyfikatora.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 pakietów;

Pakiet I

1. Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 300 szt.

Pakiet II

1. Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA do przyszywania twardówki – 20 szt,

2. Soczewka trzyogniskowa jednoczęściowa zwijalna – 5 szt.

3. Soczewka toryczna z asferyczną powierzchnią przednią – 10 szt.

4. Soczewki trzyczęściowe akrylowe – 30 szt.

5. Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijale – 100 szt.

6. Soczewki jednoczęściowe asferyczne zwijalne – 5 300 szt.

7. Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu – 5 400 szt.

8. Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – 5 400 szt.

9. Przekazanie w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33731110 Intraokulare Linsen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Oddział Okulistyczny SPZZOZ Przasnysz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet I – Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 300 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— czas dostawy – 20 %,

— termin płatności – 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33731110 Intraokulare Linsen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Oddział Okulistyczny SPZZOZ Przasnysz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet II

1. Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA do przyszywania twardówki – 20 szt.

2. Soczewka trzyogniskowa jednoczęściowa zwijalna – 5 szt.

3. Soczewka toryczna z asferyczną powierzchnią przednią – 10 szt.

4. Soczewki trzyczęściowe akrylowe – 30 szt.

5. Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijale – 100 szt.

6. Soczewki jednoczęściowe asferyczne zwijalne – 5 300 szt.

7. Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu – 5 400 szt.

8. Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – 5 400 szt.

9. Przekazanie w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Wstępnym potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Wstępnym potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy:

— pakiet I – soczewki,

— pakiet II – materiały medyczne do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy:

— pakiet I – soczewki o wartości nie mniejszej niż 500,00 PLN brutto rocznie każda,

— pakiet II – materiały medyczne do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto rocznie każda w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości oraz daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian Umowy w toku realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie Pzp oraz we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Sala konferencyjna SPZZOZ Przasnysz, I piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1 i 8,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ przygotowanego na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16) jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019