Lieferungen - 571185-2019

03/12/2019    S233

România-Dej: Pneuri pentru sarcină mică şi mare

2019/S 233-571185

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 01020
Număr naţional de înregistrare: 4349187
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, județ Cluj
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
Persoană de contact: Secția Achiziții
E-mail: achizitii.01020@forter.ro
Telefon: +40 264212689
Fax: +40 264212577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de anvelope auto de iarnă

Număr de referinţă: 4349187_2019_PAAPD1089532
II.1.2)Cod CPV principal
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de anvelope auto de iarna.

Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cantitatile minime/maxime ale AC, respectiv cantitatile minime/maxime ale CS sunt detaliate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, respectiv in cadrul loturilor din documentatia de atribuire.

Contractele-subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial si in functie de creditele bugetare alocate.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 793 857.50 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 11.00 R 20

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 11.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 403 000,00 RON/maximă = 1 612 000,00 RON.

CS, valoare minimă = 403.000,00 RON/maximă = 1 068 756,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Extragaranție / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 98
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 650 R 15 C

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 650 R 15 C, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 58 800,00 RON/maximă = 176 400,00 RON.

CS, valoare minimă = 58 800,00 RON/maximă = 102 018,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 8.25 R 20

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 8.25 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 10 000,00 RON/maximă = 100 000,00 RON.

CS, valoare minimă = 10 000,00 RON/maximă = 25 000,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 185/65 R 15

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 185/65 R 15, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 3.360,00 RON/maximă = 33 600,00 RON.

CS, valoare minimă = 3 360,00 RON/maximă = 4 872,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 9.00 R 20

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 9.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 27 300,00 RON/maximă = 218 400,00 RON.

CS, valoare minimă = 27 300,00 RON/maximă = 63 882,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 10.00 R 20

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 10.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare minimă = 30 800,00 RON/maximă = 308 000,00 RON.

CS, valoare minimă = 30 800,00 RON/maximă = 66 990,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 145-356518
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 6
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 182
Lot nr.: 1
Titlu:

Anvelope auto de iarnă 8.25 R 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 18
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 18
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Adresă internet: www.adetrans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 272 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 353 590.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 180
Lot nr.: 4
Titlu:

Anvelope auto de iarnă 11.00 R 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 18
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 18
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Adresă internet: www.adetrans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 272 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 640 426.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 640 426.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 188
Lot nr.: 1
Titlu:

Anvelope auto de iarnă 8.25 R 20

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 18
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 18
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Adetrans S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2213161
Adresă: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Localitate: Sighetu Marmației
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435500
Țară: România
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
Adresă internet: www.adetrans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 440 267.30 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 440 267.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/11/2019