Lieferungen - 571271-2019

03/12/2019    S233

die Slowakei-Trenčín: Medizinische Geräte

2019/S 233-571271

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica Trenčín
Nationale Identifikationsnummer: 00610470
Postanschrift: Legionárska 28
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 911 71
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Alena Skočiková
E-Mail: alena.skocikova@fntn.sk
Telefon: +421 326566560
Fax: +421 326566840

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fntn.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrochirurgický prístroj

Referenznummer der Bekanntmachung: FNTN-2019-ŠF-NZ-03-Elektrochirurgický prístroj
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu:

— prístroj na autotransfúziu

— elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev

— elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Viď bod II.1.4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 146-359027
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ zrušil postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 1 písm. c) ZVO -predložené ponuky nezodpovedali požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzači nepodali námietku v lehote podľa tohto zákona a zároveň v súlade s § 57 ods. 2 ZVO v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, nakoľko po vylúčení ponúk uchádzačov v súlade s § 53 ods. 5 písm. c) a e) ZVO nezostala ani 1 platná ponuka.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019