Lieferungen - 571297-2019

03/12/2019    S233

Polen-Krakau: Medizinische Geräte

2019/S 233-571297

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 0000039390
Postanschrift: ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-663
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@usdk.pl
Telefon: +48 126582011-1217
Fax: +48 126583979

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP-271-2-105/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: mikroskop diagnostyczny, zestaw do cytometrii przepływowej, aparat USG

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 626 105.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: Mikroskop diagnostyczny

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38510000 Mikroskope
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera SIWZ w szczególności Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU), Załącznik nr 3/1 formularz Kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 93. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: Zestaw do cytometrii przepływowej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434510 Zytometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera SIWZ w szczególności Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU), Załącznik nr 3/2 formularz Kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 93. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3: Aparat USG

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33112200 Ultraschallanlage
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera SIWZ w szczególności Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU), Załącznik nr 3/3 formularz Kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wsparcie serwisowe zdalne / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 93. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp nie krótszy jednak niż 15 dni.

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019. Wyznaczony programem krótki termin na wykorzystanie środków finansowych uzasadnia konieczność skrócenia terminu składania ofert.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 187-453882
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: Mikroskop diagnostyczny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „KosLab” Paulina Koszniec
Postanschrift: ul. Ryżowa 43J, lok. 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 125 550.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126 687.08 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: Zestaw do cytometrii przepływowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Grażyna Konecka Diag-Med
Postanschrift: ul. Modularna 11a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-238
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 945 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 507 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3: Aparat USG

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Philips Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 195B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 555 555.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 443 100.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

III. Wykonawca jest zobowiązany wnieść do upływu terminu składania ofert wadium w kwocie:

— zadanie 1: 1 000 PLN,

— zadanie 2: 9 000 PLN,

— zadanie 2: 5 000 PLN.

Szczegółowe informacje o wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019