Lieferungen - 571363-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bildschirme

2019/S 233-571363

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 17753
Postanschrift: al. Niepodległości 77/85
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-977
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Zajączkowska
E-Mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Telefon: +48 226455127
Fax: +48 226453957

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.prsa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup monitorów, komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla Polskiego Radia S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.B5.33.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30231300 Bildschirme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów, komputerów przenośnych oraz stacjonarnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami. Zamówienie zostało podzielone według poniższego schematu:

1) zadanie nr 1 – monitory 100 sztuk;

2) zadanie nr 2 – komputery przenośne:

— komputery przenośne – 80 szt.,

— stacje dokujące – 20 szt;

3) zadanie nr 3 – komputery stacjonarne:

— komputery stacjonarne typ 1– 100 szt.,

— komputery stacjonarne typ 2 – 25 szt.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 920 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – monitory

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa 00-977, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów, komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla Polskiego Radia S.A., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje w ramach zadania nr 1 dostawę 100 sztuk monitorów spełniających wymagania minimalne, które zostały opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o zakup i dostawę wyspecyfikowanych monitorów w Załączniku nr 1 do SIWZ.

1. Możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 3 ust. 1, determinowana jest sytuacją, w której z kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy pozostaną środki finansowane pozwalające na dokupienie kolejnych sztuk sprzętu.

2. Warunkiem uruchomienia zakresu opcjonalnego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, jest złożenie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania i zakresie, w jakim Zamawiający skorzysta z prawa opcji. Brak złożenia przez Zamawiającego w tym terminie rzeczonego oświadczenia zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania zakresu opcjonalnego przedmiotu umowy, w dalszym okresie jej obowiązywania.

3. Prawo opcji, o którym mowa w § 3 ust. 1, ma charakter fakultatywny i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie zakresu opcjonalnego przedmiotu umowy, ani roszczenie odszkodowawcze w związku z nieskorzystaniem, jak i w związku z częściowym skorzystaniem, przez Zamawiającego z prawa opcji.

Korzystając z prawa opcji Zamawiający uprawniony będzie do roszczenia zakresu gwarantowanego określonego w pkt 1 części I Załącznika nr 1 do SIWZ, poprzez dokupienie kolejnych sztuk sprzętu wymienionego w pkt 2 części I Załącznika nr 1 do SIWZ, w określonej konfiguracji i w liczbie, nie przekraczającej maksymalnej liczby sztuk podanych w tym Załączniku.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 80 szt. komputerów przenośnych oraz 20 szt. kompatybilnych stacji dokujących

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa 00-977, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 jest dostawa 80 szt. komputerów przenośnych oraz 20 szt. kompatybilnych stacji dokujących. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu gwarantowanego przez dokupienie kolejnych sztuk sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1 w dowolnej liczbie, nie przekraczającej maksymalnej liczby podanej w pkt 2 Załącznika nr 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 100 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 oraz 25 sztuk komputerów stacjonarnych typ 2

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, Warszawa 00-977, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa 100 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 oraz 25 sztuk komputerów stacjonarnych typ 2. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu gwarantowanego przez dokupienie kolejnych sztuk sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1 w dowolnej liczbie, nie przekraczającej maksymalnej liczby podanej w pkt 2 części I Załącznika nr 1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 167-408149
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – monitory

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AB-Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 0000486076
Postanschrift: Sokołowska 9 lok. 56
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-142
Land: Polen
E-Mail: bogusz.andrzej@ab-online.pl
Telefon: +48 886851851
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 50 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

24.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

24.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu platformy, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ za pomocą zakładki korespondencja.

24.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9 Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt 24.6 SIWZ – 24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019