Lieferungen - 571409-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2019/S 233-571409

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Postanschrift: ul. Matejki 6B
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-615
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Jadwiżyc
E-Mail: urszula.jadwizyc@kowr.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie.

Referenznummer der Bekanntmachung: SZC.WOP.260.13.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10.4.1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) w zakresie kompleksowej dostawy energii energetycznej, obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie, szczegółowo określonych w załączniku nr 1, z podziałem na zadania częściowe:

1) zadanie częściowe A – Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA;

2) zadanie częściowe B – Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA;

3) zadanie częściowe C – Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie, Biuro Terenowe w Reczu, ul. Srebrna 22, 73-210Recz, POLSKA;

4) zadanie częściowe D – budynek mieszkalny zlokalizowany przy Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA;

5) zadanie częściowe E – Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1) zadanie częściowe A – Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i polskimi normami.

4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 Ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1) zadanie częściowe B – Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i polskimi normami.

4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3) zadanie częściowe C – Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie, Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Recz, POLSKA

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Recz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i polskimi normami.

4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

4) zadanie częściowe D – Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz.U. z 2018 r.,poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i polskimi normami.

4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 Ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

5) zadanie częściowe E – Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i polskimi normami.

4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.

7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 076-180233
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe A – Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe B – Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe C – Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie, Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210 Recz, POLSKA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe D – Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie częściowe E – Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019