Lieferungen - 57147-2023

27/01/2023    S20

Bulgarien-Samokov: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 020-057147

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - SAMOKOV EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 000770086
Postanschrift: ul. Makedoniya No..49
Ort: gr. Samokov
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 2000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Valentina Zafirova
E-Mail: zop.mbal.samokov@abv.bg
Telefon: +359 72289288
Fax: +359 72266068
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mbal-samokov.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”, разделена на 12 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №2 Дискове за определяне на микробна чувствителност на нови антимикробни лекарствени продукти "

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 2 Дискове за определяне на микробна чувствителност на нови антимикробни лекарствени продукти съдържа:

1.MIC тест Ipenem-relebactam MIC тест Ipenem-relebactam оп.2

2.MIC тест Eravacycline  MIC тест Eravacycline  оп.2

3.MIC тест Meropenem-vaborbactam MIC тест Meropenem-vaborbactam оп.3

4.MIC тест Ceftazidim- avibactamMIC тест Ceftazidim- avibactamоп.3

5.MIC тест PlazomycinMIC тест Plazomycinоп.2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №3 Консумативи за Хирургично отделение

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция №3  Консумативи за Хирургично отделение  съдържа:

1.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 7,5 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 7,5 см./15см. бр.40

2.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 15 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 15 см./15см.бр.20

3.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 4 мм, тежина 60кг на кв.м., размер 15 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 4 мм, тежина 60кг на кв.м., размер 15 см./15см.бр.10

4.Клипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 12.3мм, височина на отворен клипс 10.7мм, широчина на отворен клинс 11ммКлипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 12.3мм, височина на отворен клипс 10.7мм, широчина на отворен клинс 11ммбр.30

5.Клипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 9мм, височина на отворен клипс 7.8мм, широчина на отворен клинс 8.4ммКлипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 9мм, височина на отворен клипс 7.8мм, широчина на отворен клинс 8.4ммбр.30

6.Циркулярни ушиватели с размери 28.5мм, диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 5.3мм, бр.клипси -24, вътрешен диаметър на рязане 19ммЦиркулярни ушиватели с размери 28.5мм, диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 5.3мм, бр.клипси -24, вътрешен диаметър на рязане 19мм бр.14

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №7 Консумативи за образна диагностика

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция №7  Консумативи за образна диагностика  съдържа:

1.Касета с фосфорна плака  (комплект)   35x43  за дигитайзер CR10-X                             бр.14

2.Мамографска касета с фосфорна плака (комплект)  18x24 за дигитайзер  CR30-Xm  бр.6

3.Касета с фосфорна плака  (комплект)   35x43 за дигитайзер CR30-Xm                            бр.4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №12 Консумативи за компютърен томограф

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция №12    Консумативи за компютърен томограф

1.Филми за лазарен принтер за скенер Фуджи DRYPIX - Di-HL3 35/43Филми за лазарен принтер за скенер Фуджи DRYPIX - Di-HL3 35/43 бр 1500

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 215-616461
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №2 Дискове за определяне на микробна чувствителност на нови антимикробни лекарствени продукти "

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №3 Консумативи за Хирургично отделение

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №7 Консумативи за образна диагностика

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №12 Консумативи за компютърен томограф

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл.110, ал.1 т.1 от ЗОП

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/01/2023