Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 571577-2019

03/12/2019    S233

Tschechien-Ostrava: Niederflurbusse

2019/S 233-571577

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 61974757
Postanschrift: Poděbradova 494/2
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Iveta Janečková
E-Mail: iveta.janeckova@dpo.cz
Telefon: +420 597401306
Fax: +420 597401095
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpo.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

Referenznummer der Bekanntmachung: RVV-31-14-OŘ-Ko-SFŽP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22472000 Bedienungsanleitungen
44510000 Werkzeug
22400000 Briefmarken, Scheckvordrucke, Banknoten, Aktienzertifikate, Werbeschriften, Kataloge und Handbücher
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Ostrava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem až 105 kusů nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a souvisejících plnění. Všechny autobusy musí být vyrobeny a certifikovány tak, aby umožňovaly hromadnou přepravu cestujících v podmínkách městské hromadné dopravy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části, kdy uchazeč přitom může podat nabídku pro obě části nebo jednotlivé samostatné části předmětného plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména potom v návrhu smlouvy a přílohách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Část 1 - Dodávka až 90 kusů nových jednočlánkových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 11,5 m do 12,5 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě a poskytnutí souvisejících plnění,

Část 2 - Dodávka až 15 kusů nových dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 17,5 m do 19 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě poskytnutí souvisejících plnění.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 23/10/2014
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

SFŽP /Operační program Životní prostředí - Prioritní osy 2.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2014/S 225-398349

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka nízkopodlažních autobusů na CNG pohon

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
23/10/2014
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Solaris Czech, spol. s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25914723
Postanschrift: Radvanická 802/13
Ort: Ostrava - Michálkovice
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 715 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Solaris Bus & Coach, S.A.
Postanschrift: Obornicka 46
Ort: Owińska
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 60-005
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 564 878 100.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Komplexní identifikace dodavatele, který podal společnou nabídku je:

Solaris Czech, spol. s.r.o.

Radvanická 802/13

715 00 Ostrava - Michálkovice

Česká republika

www.solarisbus.cz

A

Solaris Bus & Coach, S.A.

Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle,

60-005 Owińska

Polsko

www.solarisbus.com

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22472000 Bedienungsanleitungen
44510000 Werkzeug
22400000 Briefmarken, Scheckvordrucke, Banknoten, Aktienzertifikate, Werbeschriften, Kataloge und Handbücher
80510000 Spezialausbildung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Ostrava

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem až 105 kusů nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a souvisejících plnění. Všechny autobusy musí být vyrobeny a certifikovány tak, aby umožňovaly hromadnou přepravu cestujících v podmínkách městské hromadné dopravy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části, kdy uchazeč přitom může podat nabídku pro obě části, nebo jednotlivé samostatné části předmětného plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména potom v návrhu smlouvy a přílohách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Část 1 - Dodávka až 90 kusů nových jednočlánkových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 11,5 m do 12,5 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě a poskytnutí souvisejících plnění,

Část 2 - Dodávka až 15 kusů nových dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem stlačený zemní plyn (CNG), plnící emisní normu minimálně Euro 6 nebo ekvivalentní, pro městskou hromadnou dopravu v délce od 17,5 m do 19 m v celoplošně nízkopodlažní úpravě poskytnutí souvisejících plnění.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 20/11/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 740 000.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Solaris Czech, spol. s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25914723
Postanschrift: Radvanická 802/13
Ort: Ostrava- Michálkovice
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 715 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Solaris Bus & Coach, S.A.
Postanschrift: Obornicka 46
Ort: Owińska
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 60-005
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Účelem dodatku č. 2 je dodávka 1 ks nového jednočlánkového autobusu v celoplošné nízkopodlažní úpravě, s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) pro městskou hromadnou dopravu.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Z důvodu mimořádné události požáru odstavených autobusů ze dne 15. 06. 2019 v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s., kde došlo mimo jiné k shoření 1 ks pořízeného vozidla Solaris urbino 12 CNG z dotačního programu na základě Kupní smlouvy, vznikla potřeba náhrady tohoto vozidla k zajištění výpravy městské hromadné dopravy v rámci závazku Kupujícího k městu Ostrava.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 564 295 740.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 571 035 740.00 CZK