Dienstleistungen - 572264-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Bukowno: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2019/S 233-572264

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Bukowno – Urząd Miejski w Bukownie
Postanschrift: ul. Kolejowa 16
Ort: Bukowno
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-332
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
E-Mail: mzgkbukowno@op.pl
Telefon: +48 326421204
Fax: +48 326421612

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.umbukowno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz organizacja i obsługa PSZOK

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Bukowno.

Powierzchnia miasta Bukowno wynosi 63,4 km2.

Liczba ludności miasta wynosi ok. 9 797 mieszkańców według stanu na dzień 30.6.2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania według rodzajów odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 SIWZ wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Bukowno.

Powierzchnia Miasta Bukowno wynosi 63,4 km2.

Liczba ludności miasta wynosi ok. 9 797 mieszkańców według stanu na dzień 30.6.2019 r.

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania według rodzajów odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 SIWZ wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy w okresie trwania umowy dostęp do narzędzia informatycznego umożliwiającego monitoring nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W systemie odnotowywana będzie informacja o złożeniu deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w tym takich, które do tej pory nie były objęte systemem odbierania odpadów. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości Wykonawca:

a) będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od drugiego tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono informację o tej nieruchomości w systemie,

b) dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów w trakcie pierwszego odbioru odpadów oraz wyposaży go w worki na odpady wyselekcjonowane.

Szczegółowy zakres i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Dysponowanie pojazdami z norma emisji spalin EURO 5 lub wyższą / Gewichtung: 25
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 163-400679
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja o unieważnieniu postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP – 1/2019, informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający:

Unieważnia postępowanie.

W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W chwili obecnej brak jest możliwości zwiększenia kwoty do wysokości złożonej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019