Dienstleistungen - 572270-2019

03/12/2019    S233

Tschechien-Olomouc: Dienstleistungen von Architekturbüros

2019/S 233-572270

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Palackého v Olomouci
Nationale Identifikationsnummer: 61989592
Postanschrift: Křížkovského 511/8
Ort: Olomouc
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Postleitzahl: 771 47
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Vopálková
E-Mail: petra.vopalkova@upol.cz
Telefon: +420 585631118

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.upol.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.upol.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

— Zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu,

— Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí,

— Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,

— Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,

— Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

— Vypracování projektu interiérového vybavení stavby,

— Spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,

— Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

A to vše podle podmínek zadávací dokumentace, pro stavbu „Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 180 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Hauptort der Ausführung:

Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát, Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

— Zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu,

— Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí,

— Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,

— Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby,

— Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

— Vypracování projektu interiérového vybavení stavby,

— Spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,

— Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

A to vše podle podmínek zadávací dokumentace, pro stavbu „Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci“ (Hněvotínská 3, Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA, parc. č. 132/95, 132/96, 132/105, 132/137, 631/1, st.2254, st.2253, st.2256, st.2450 a st.598 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti osoby, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.3): Místem plnění veřejné zakázky dle bodu 2.1.10 zadávací dokumentace je podle povahy věci i příslušná část staveniště předmětné stavby v areálu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA, parc. č. 132/95, 132/96, 132/105, 132/137, 631/1, st.2254, st.2253, st.2256, st.2450 a st.598 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 124-302992
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 15
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29263140
Postanschrift: Libušino údolí 203/76
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 623 00
Land: Tschechien
E-Mail: atelier@velehradsky.cz
Telefon: +420 602850461

Internet-Adresse: https://www.atelier-velehradsky.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 29 375 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 180 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019