Dienstleistungen - 572273-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2019/S 233-572273

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Postanschrift: ul. Wspólna 30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-930
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Maciołek
E-Mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Telefon: +48 226232000
Fax: +48 226232315

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Rolnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług utrzymania czystości powierzchni użytkowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.zp.23.1.89.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonywanie usług utrzymania czystości powierzchni użytkowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do projektu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę wszystkich osób realizujących przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osób niepełnosprawnych, pozostających z Wykonawcą w stosunku pracy. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano

orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.). Zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej przy realizacji przedmiotu umowy powinno trwać 24 miesiące.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 490 960.00 PLN / höchstes Angebot: 3 101 760.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90919100 Reinigung von Büroausstattung
90620000 Schneeräumung
90911300 Fensterreinigung
90914000 Parkplatzreinigung
77314100 Anlegen von Rasen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego (budynek MRiRW przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonywanie usług utrzymania czystości powierzchni użytkowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do projektu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób realizujących przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osób niepełnosprawnych, pozostających z Wykonawcą w stosunku pracy. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.). Zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej przy realizacji przedmiotu umowy powinno trwać 24 miesiące.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, częstotliwość mycia okien – 20 %, zatrudnienie przy realizacji zamówienia dodatkowych osób niepełnosprawnych – 20 %. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 173-422269
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług utrzymania czystości powierzchni użytkowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowe SOS Barwit – Barbara Jakubczak
Postanschrift: ul. Zenona Klemensiewicza 5A lok. 32
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-318
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 149 118.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 490 960.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W pkt II.1.7 oraz II.2.4 podane są kwoty brutto, ponieważ Zamawiający nie posiada wiedzy nt. cen netto poszczególnych ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019