Bauleistung - 572616-2019

03/12/2019    S233

Hrvatska-Split: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2019/S 233-572616

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 168-411809)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Duvančić, dipl. iur. Nedjeljko Kegalj, dipl. iur.
E-pošta: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Telefon: +385 21546214

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vik-split.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Aglomeracija Kaštela -Trogir Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)

Referentni broj: 2019-AUR/02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Aglomeracija Kaštela -Trogir Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)

Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora), u sklopu Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Seget i Okrug (I. etapa) i Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela-Trogir (proširenje I. etape).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 168-411809

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/12/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/12/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/12/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/12/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: