Lieferungen - 572699-2019

03/12/2019    S233

Polen-Kórnik: Dieselkraftstoff (EN 590)

2019/S 233-572699

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 212-521104)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7850010589
Postanschrift: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Ort: Kórnik
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-035
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Urbaniak
E-Mail: kombus@kombus.com.pl
Telefon: +48 618980666
Fax: +48 618170276
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kombus.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Referenznummer der Bekanntmachung: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134220 Dieselkraftstoff (EN 590)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937.500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 tys. Litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187.500 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu – proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał.do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 212-521104

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/12/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 19/12/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/12/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 19/12/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: