Lieferungen - 572706-2019

03/12/2019    S233

die Slowakei-Bratislava: Dieselkraftstoff (EN 590)

2019/S 233-572706

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 209-511795)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-Mail: matas.michal@slovakrail.sk
Telefon: +421 20294405

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc do HKV obstarávateľa

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/824-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134220 Dieselkraftstoff (EN 590) - MA08
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Trakčná motorová nafta a motorový olej dodávaný priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích staníc umiestnených na verejnej železničnej sieti Slovenskej republiky v týchto miestach: Leopoldov, Žilina, Trenčianska Teplá, Plešivec, Haniska pri Košiciach a Zvolen.

Trakčná motorová nafta dodávaná priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích staníc umiestnených na verejnej železničnej sieti Slovenskej republiky v množstve 7 800 000 litrov.

Motorový olej doplňovaný priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích staníc umiestnených na verejnej železničnej sieti Slovenskej republiky v množstve 20 000 litrov

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-511795

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 04/12/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Anstatt:
Tag: 28/02/2020
muss es heißen:
Tag: 31/03/2020
Ortszeit: 00:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Text v bode VI.3.8) nahradiť novým a pridať nový bod VI.3.9
Anstatt:

VI.3.8) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Toto obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty, Je určené na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb obstarávateľa.

muss es heißen:

VI.3.8) Záujemca predkladá žiadosť o účasť výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO ver. 18.0

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Posunutie lehoty na predkladanie ponúk sa vykonáva v súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.