Lieferungen - 572707-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Straßenbahnpersonenwagen

2019/S 233-572707

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 188-458255)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea de Transport București S.T.B. S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 1589886
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 7000
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dicran-Daniel Costache, Ileana Aurelia Rusu
E-Mail: emanuela.jugureanu@stbsa.ro, gabriela.delegeanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro, ileana.rusu@stbsa.ro
Telefon: +40 213074120
Fax: +40 213074555

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stbsa.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă

Referenznummer der Bekanntmachung: 1589886 /2019/cap.C.b.I – poz. 16.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborata. Contractul de furnizare multianual cu derulare in anii 2019 si pana in 2022, reprezentand incheierea contractului si respectiv livrarea a 40 buc. tramvai si posibilitatea incheierii unui act aditional de prelungire a valabilitatii maxim pana in 2024 si de suplimentare a cantitatii cu pana la maxim 60 de buc.

Valoarea estimata aferenta pentru 40 buc tramvaie este de 307 600 000 RON fara TVA. In cazul suplimentarii cu pana la maxim 60 buc. tramvaie (respectiv cu suma de 461 400 000 RON fara TVA), valoarea estimata maxima totala devine 769 000 000 RON fara TVA.

Termenul limita pana la care se primesc de la potentialii ofertanti solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: 20 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita de raspuns al entitatii contractante la solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire: 11 zile înainte de termenul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 188-458255

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

„Ofertantii (ofertanti individuali/ofertanti asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180, din Legea nr. 99/2016”. Situațiile de excludere se aplică tuturor operatorilor economici – ofertanți/terți susținători/subcontractori, respectiv sa nu se regaseasca in situatiile prevazute la art. 183 Legea 99/2016, art. 197 Legea 99/2016. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Creci Andrei-George – director general;

2) Mitroi Marian – director Directia Economica;

3) Jugureanu Emanuela – director general adjunct DGPE;

4) Delegeanu Gabriela Cecilia – director achizitii;

5) Sicoe Aurel-Mihai – director general adjunct DGDI;

6) Savu Ileana – inginer sef Divizia Tehnica;

7) Dabu Oprica-Geani – director general adjunct DGTM;

8) Crețu Gabriela – sef Serviciu Juridic Contencios;

9) Nicolau Florin Ivanciu – director Directia Juridica;

10) Ivan Cristina Irina – sef SCDA;

11) Costache Dicran-Daniel – sef Birou Contracte;

12) Popica Florin – sef Serviciu SPAA;

13) Tanasescu Liana-Cristina – sef birou – Serviciul Contabilitate;

14) Andrei Amalia Eugenia – sef Serviciu Tehnic;

15) Ganea Dan – sef Birou Infrastructura Parc Vehicule – ST;

16) Maldaianu Elena – inginer Serviciu Tehnic;

17) Duicu Gabriela – inginer Serviciu Tehnic;

18) Voinea Nicu – inginer sef DTE;

19) Ivan Sorin – sef Serviciu STSCTE-DTE;

20) Melcea Andrei-Costel – inginer sef DTEPRI;

21) Andrei Sorin – inginer sef DTEPRI;

22) Sabarez Costel – sef Serviciu Managementul Calitatii și Protectia Mediului;

23) Tinca Sandu – sef Birou SMC-PM;

24) Stoica Elisei – inginer SMC-PM;

25) Culea Valentin – inginer sef Divizia Trafic si Interventii;

26) Manolache Alexandru Lucian – sef Serviciu SIEAR;

27) Florescu Andrei – inginer de sistem SIEAR;

28) Ionesti Adrian – inginer SIEAR;

29) Dinica Iulian-Alexandru – sef Serviciu SUDI;

30) Costache Gabriel – subinginer Serviciul SUDI;

31) Voiculescu Gratiela Georgeta – inginer SUDI;

32) Tolbaru Denisa – sef birou Serviciul SUDI;

33) Sora Mihaela Madalina – referent specialitate Serviciul Plan Analiza Achizitii;

34) Antonescu Viorel – consilier juridic BCAL;

35) Mogos Livia Catalina – consilier juridic BCAL;

36) Dumbrava Emanuela – consilier juridic BCAL;

37) Vlad Verginică – consilier juridic BCAL;

38) Sandu Doru – consilier juridic BCAL;

39) Lambru Ana Maria – consilier juridic BCAL;

40) Borcea-Popa Iulia – consilier juridic BCAL;

41) Rada Adriana – consilier juridic BCAL;

42) Ambrus Lavinia – consilier juridic BCAL;

43) Craciun Dorina – economist SPAA;

44) Labusi Anca Marilena – economist SPAA;

45) Rusu Ileana-Aurelia – expert achizitii publice – SCDA;

46) Tudoran Oana-Mirela – expert achizitii publice – SCDA;

47) Bambu Elena Mirabela – expert achizitii publice – SCDA;

48) Suciu Ana-Maria Ruxandra – expert achizitii publice – SCDA.

Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt directorul general si directorul economic. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

muss es heißen:

„Ofertantii (ofertanti individuali/ofertanti asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180, din Legea nr. 99/2016”. Situațiile de excludere se aplică tuturor operatorilor economici – ofertanți/terți susținători/subcontractori, respectiv sa nu se regaseasca in situatiile prevazute la art. 183 Legea 99/2016, art. 197 Legea 99/2016. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Creci Andrei-George – director general;

2) Mitroi Marian – director Directia Economica;

3) Jugureanu Emanuela – director general adjunct DGPE;

4) Delegeanu Gabriela Cecilia – director achizitii;

5) Sicoe Aurel-Mihai – director general adjunct DGDI;

6) Savu Ileana – inginer sef Divizia Tehnica;

7) Dabu Oprica-Geani – director general adjunct DGTM;

8) Crețu Gabriela – sef Serviciu Juridic Contencios;

9) Nicolau Florin Ivanciu – director Directia Juridica;

10) Ivan Cristina Irina – sef SCDA;

11) Costache Dicran-Daniel – sef Birou Contracte;

12) Popica Florin – sef Serviciu SPAA;

13) Tanasescu Liana-Cristina – sef birou – Serviciul Contabilitate;

14) Andrei Amalia Eugenia – sef Serviciu Tehnic;

15) Ganea Dan – sef Birou Infrastructura Parc Vehicule – ST;

16) Maldaianu Elena – inginer Serviciu Tehnic;

17) Duicu Gabriela – inginer Serviciu Tehnic;

18) Voinea Nicu – inginer sef DTE;

19) Ivan Sorin – sef Serviciu STSCTE-DTE;

20) Melcea Andrei-Costel – inginer sef DTEPRI;

21) Andrei Sorin – inginer sef DTEPRI;

22) Sabarez Costel – sef Serviciu Managementul Calitatii și Protectia Mediului;

23) Tinca Sandu – sef Birou SMC-PM;

24) Stoica Elisei – inginer SMC-PM;

25) Culea Valentin – inginer sef Divizia Trafic si Interventii;

26) Manolache Alexandru Lucian – sef Serviciu SIEAR;

27) Florescu Andrei – inginer de sistem SIEAR;

28) Ionesti Adrian – inginer SIEAR;

29) Dinica Iulian-Alexandru – sef Serviciu SUDI;

30) Costache Gabriel – subinginer Serviciul SUDI;

31) Voiculescu Gratiela Georgeta – inginer SUDI;

32) Tolbaru Denisa – sef birou Serviciul SUDI;

33) Sora Mihaela Madalina – referent specialitate Serviciul Plan Analiza Achizitii;

34) Antonescu Viorel – consilier juridic BCAL;

35) Mogos Livia Catalina – consilier juridic BCAL;

36) Dumbrava Emanuela – consilier juridic BCAL;

37) Vlad Verginică – consilier juridic BCAL;

38) Sandu Doru – consilier juridic BCAL;

39) Lambru Ana Maria – consilier juridic BCAL;

40) Borcea-Popa Iulia – consilier juridic BCAL;

41) Rada Adriana – consilier juridic BCAL;

42) Ambrus Lavinia – consilier juridic BCAL;

43) Craciun Dorina – economist SPAA;

44) Labusi Anca Marilena – economist SPAA;

45) Rusu Ileana-Aurelia – expert achizitii publice – SCDA;

46) Tudoran Oana-Mirela – expert achizitii publice – SCDA;

47) Bambu Elena Mirabela – expert achizitii publice – SCDA;

48) Suciu Ana-Maria Ruxandra – expert achizitii publice – SCDA;

49) Moldovan Cristina Roxana – inginer Serviciu Tehnic;

50) Strehaianu Gabriel – expert achizitii STSCTE-DTEPRI;

51) Vascan Tudorel – inginer Serviciu Tehnic;

52) Vasile Andrei Sorin – inginer Serviciu Tehnic;

53) Andrei Marius Sorinel – director Directia Investitii;

54) Strateciuc Elena Mădălina – director Directia Economica;

55) Priboi Mariana – inginer STSCTE-DTEPRI;

56) Borobeica Elena – inginer – DTEPRI-STSCTE.

Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt directorul general si directorul economic. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: