Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 572777-2019

03/12/2019    S233    Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Otopeni: Servicii de balizaj

2019/S 233-572777

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 211-518696)

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO26490194
Adresă: Calea Bucureștilor nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322
Cod poștal: 075150
Țară: România
Persoană de contact: Monica Udrea, George Niculie
E-mail: monica.udrea@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro
Telefon: +40 212042166 / 212013818
Fax: +40 212041976

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cnab.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de întreținere și reparații, destinate echipamentelor și instalațiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj AIBB-AV

Număr de referinţă: 26490194_2019_PAAPD1094646
II.1.2)Cod CPV principal
63724310
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciilor de intretinere si reparatii, destinate echipamentelor si instalatiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj AIBB-AV, conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/11/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 211-518696

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
În loc de:
A se citi:

Cerința nr 2: prestatorul de servicii să dețină autorizare cod AAC. Modalitate de îndeplinire: prestatorul va depune autorizația cod AAC conform reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019, din 15.3.2019.

VII.2)Alte informații suplimentare: