Lieferungen - 576515-2021

12/11/2021    S220

România-Cluj-Napoca: Produse de curăţat

2021/S 220-576515

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
Număr naţional de înregistrare: 4288063
Adresă: Strada: VIILOR , nr. 46-50
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400347
Țară: România
Persoană de contact: Calina Dumitrescu
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefon: +40 264207021
Fax: +40 264453131
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.recuperarecluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130857
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL RECUPERARE CLUJ
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Produse curatenie, accesorii curatenie si produse igiena

Număr de referinţă: 4288063/2021/06
II.1.2)Cod CPV principal
39830000 Produse de curăţat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Cantitatile de produse pe care le va achizitiona spitalul sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini care face parte din

documentatia de atribuire; cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime de produse ce urmeaza a fi furnizate reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe

durata întregului acord cadru, si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putând fi mai mici, egale, sau mai

mari raportat la cele estimate, în functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante si de fondurile bugetare alocate cu

aceasta destinatie.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi înainte de termenul limita stabilit

pentru depunerea ofertelor.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertei

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 357 006.10 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

sapun

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33711900 Săpun
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18141000 Mănuşi de lucru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 635.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lavete

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39525100 Cârpe de şters praful
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 158 519.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39224000 Mături, perii şi alte articole de diverse tipuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 415.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Saci menajeri

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
19640000 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 395 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie igienica, servetele de hartie pentru maini si servetele de masa

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33760000 Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 853 120.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse de curatat si de lustruit

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39800000 Produse de curăţat şi de lustruit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 660 516.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice nr.98/2016.

NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator

sau subcontractant).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de

catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor.

Dupa caz, se prezinta documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute

la art.166 alin.2, art.167 alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intrmediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa

aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al mermbrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

2. Certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale . Acest document trebuie sa ateste lipsa

datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de

autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a

impozitelor catre bugetul local , in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi

insotite de traducerea autorizata in limba romana.

3. - Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia

societatea are sediul social; documentul trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora . Certificatul fiscal

se solicita pentru sediul social, sediile secundare precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.Ofertantii

straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti – prin

care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din

tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul

4. Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator

(Declaratie privind neincadrarea in prev. Art. 58, 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016). Se va completa Formularul nr.3 din Sectiunea

„Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului. Declaratia

se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,asociat,subcontractant si tert sustinator).

Conform art.63, alin. (1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art.21, alin.(5) din HG nr.395/2016, persoanele cu functie de decizie din

cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dr. Patrichi

Sanda - Manager, Dr. Bodizs Gyorgy - Director Medical, Ec. Ianosi Dana - Director Financiar-Contabil, Ing.Gutoiu Daniela - Sef SAPCAT ec. Bercea Bogdan - SAPCAT, Cons. Agrijan Marinela-SAPCAT, EC. ec.Dumitrescu Calina, ec. Crisan Raluca, Societatea civila de avocati-Giurgea, Ghidra&asociatii

Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul

Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de

exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro ).

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intrmediar

intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin

care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca

ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document

considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi

certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în

tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau

alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate

situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau,

daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata

unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Nota 3. documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie

lizibila cu mentiunea“ conform cu originalul ”.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie

sa fie reale/actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator

(pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare operator economic, in cazul unei asocieri).

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice valabil la data solicitarii - in copie conform cu originalul. (in conf. HG

144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu

modificarile si completarile ulterioare). In avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice pentru fiecare societate, trebuie

sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate. Se va completa DUAE de catre operatorii economici

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Aceste documente specificate in DUAE, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul

clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Specificati cifra de afaceri medie anualacompletare DUAE

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2018,2019,2020)

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatcompletare DUAE

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori , perioade de livrare, benefiari publici sau privati , din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare.Livrarea de produse se confirma prin prezentarae unor certificate/documente emise de beneficiarii produselor. Documentele vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/12/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/12/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Informatii suplimentare” urmatorul text: ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de

atribuire,

comisia de evaluare constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va

solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice pe SEAP, de catre operatorii economici in cauza, de noi oferte

financiare (documente care contin noile preturi) pana cand departajarea va putea fi posibila.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a:

- emite document constatator negativ, cu respectarea prevederilor art.166, aln (1) si aln. (8) din H.G. 395/2016 si - de a respinge din

procedura ofertantul in situtatiile prevazute la art. 167, aln. (1), lit. g) din H.G. 395/2016 In vederea completarii DUAE se poate accesa:

https://ec.europa/growth/toolsdatabases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Instructiunile privind completarea DUAE sunt

disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

NOTA: Prezentul acord cadru poate inceta de drept, pentru acele produse licitate si adjudecate la nivel national de catre Ministerul

Sanatatii ca unitate de achizitii centralizata conform OUG nr.71/2012 si a ordinului nr.1292/18.12.2012 aferent, si care sunt cuprinse in

prezentul acordcadru, cu notificare prealabila de 5 zile.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau

obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Modalitati de plata si penalitati:

Termenul de plata va fi de maxim 60 de zile de la data receptiei produselor de catre achizitor, in baza facturii.

Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenele de livrare, acesta are obligatia de a notifica, în timp util,

achizitorul;

modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate conform caietului de sarcini se face cu acordul partilor, prin act aditional; in caz

contrar, orice intârziere în indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: GIURGEA, GHIDRA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Adresă: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 102,
Localitate: Cluj-Napoca
Țară: România
E-mail: office@giurgea.ghidra.ro
Telefon: +40 0264443355
Adresă internet: http://giurgeaghidra.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/11/2021