Lieferungen - 595857-2019

16/12/2019    S242

Polen-Katowice: Gasspürgeräte

2019/S 242-595857

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 234-574541)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Królik
E-Mail: k.krolik@pgg.pl
Telefon: +48 327161480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1.

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903476
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38431100 Gasspürgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1 wg asortymentu określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Postępowanie składa się z 20 (części) zadań, przy czym zadanie nr 20 obejmuje 44 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/12/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 234-574541

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 13/02/2020
muss es heißen:
Tag: 15/02/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: