Marché de travaux - 599293-2021

24/11/2021    S228

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 228-599293

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 211-549203)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Bech Lavgesen
E-mail: bobech.lavgesen@silkeborg.dk
Telefon: +45 29746610
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Til - og ombygning Funder-Kragelund skolen etape 1

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i et begrænset udbud af opførelse af nye skolebygninger samt ombygning af eksist. skole i mindre omfang. Projektet omfatter ny indskoling og udskoling med tilhørende faglokaler samt administration for personale. Projektets samlede bruttoetageareal udgør ca. 3800 m² nybyg + ca. 200 m² ombygning af eksist. skolebygninger. Skolen opføres i Funder, beliggende med adressen Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg.

Samtidig med nærværende udbud skal oplyses at Anlægsentreprisen, Smedeentreprisen, Specialinventarentreprisen, Gulventreprisen samt Malerentreprise ikke udbydes, men at der indkøbes efter reglerne om delarbejder i henhold til udbudslovens §8.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 211-549203

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 25/11/2021
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 02/12/2021
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.3
I stedet for:
Dato: 03/12/2021
Læses:
Dato: 10/12/2021
Afsnit nummer: IV.2.6
I stedet for:
Dato: 07/03/2022
Læses:
Dato: 14/03/2022
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

På grund af leveringstider på betonelementer er Hovedtidsplanen FKS_K01_C12_N01 ændret.

Tidsplanen forskydes derfor med ca. 3. mdr.

Der vil senest den 25. november blive uploadet rev. Hovedtidsplan på Ibinder hvor de nøjagtige datoer inkl. nye sanktionsgivende terminer vil fremgå.