Bauleistung - 603628-2020

15/12/2020    S244

Tschechien-Karlovy Vary: Installation von Elektroanlagen

2020/S 244-603628

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karlovarský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891168
Postanschrift: Závodní 353/88
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 360 06
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Květa Hryszová
E-Mail: kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 354222401
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45311000 Installation von Elektroanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
92522100 Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten
92312230 Dienstleistungen von Bildhauern
92312000 Künstlerische Dienstleistungen
79420000 Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
77211400 Fällen von Bäumen
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45262600 Diverse Spezialbauarbeiten
45262311 Betonrohbauarbeiten
45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45212350 Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung
45113000 Baustelleneinrichtung
45100000 Baureifmachung
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění stavebních prací je budova Císařských lázní na adrese Mariánskolázeňská 2, Karlovy Vary.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 42
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 246-604896

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geosan Group a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28169522
Postanschrift: U Nemocnice 430
Ort: Kolín III
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 280 02
Land: Tschechien
E-Mail: vedeni@ggcz.eu
Internet-Adresse: https://www.geosan-group.cz/
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@metrostav.cz
Internet-Adresse: https://www.metrostav.cz/cs
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 684 971 087.52 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/12/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45311000 Installation von Elektroanlagen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
92522100 Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten
92312230 Dienstleistungen von Bildhauern
92312000 Künstlerische Dienstleistungen
79420000 Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
77211400 Fällen von Bäumen
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45262600 Diverse Spezialbauarbeiten
45262311 Betonrohbauarbeiten
45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45212350 Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung
45113000 Baustelleneinrichtung
45100000 Baureifmachung
39100000 Möbel
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění stavebních prací je budova Císařských lázní na adrese Mariánskolázeňská 2, Karlovy Vary.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 42
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 626 279.53 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geosan Group a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28169522
Postanschrift: U Nemocnice 430
Ort: Kolín III
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 280 02
Land: Tschechien
E-Mail: vedeni@ggcz.eu
Internet-Adresse: https://www.geosan-group.cz/
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@metrostav.cz
Internet-Adresse: https://www.metrostav.cz/cs
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

ZL 002 SO 101 1.PP bourání příček a parapetů, realizace nových zděných příček a SDK v 1. PP v prostoru mezi koupelnami. Při zajišťování příček tzv. podchytávek, byly nalezeny novodobé heraklitové příčky, které je nutné vybourat a vyzdít znovu z děrovaných cihel a SDK.

ZL 003 SO 102.1 demontáž stropů a světlíků, odvoz skleněných dlaždic, desek a luxferů k uskladnění; při rozkrytí první vrstvy skleněných dlaždic stropů světlíků v servisním traktu bylo zjištěno, že se u světlíků nachází další dvě vrstvy skleněných dlaždic. První dvě vrstvy je nutné ručně rozebrat, třetí spodní vrstva musí být odříznuta, betonový límec odbourán a deska vcelku ručně dopravena k vozidlu. Desky budou uskladněny.

ZL 004 SO 102.1 vyklizení 1. PP; před zahájením stavební činnosti v 1. PP musí zhotovitel vyklidit prostory v 1. PP. V objektu SO 102.1 se nachází velké množství materiálu, předmětů apod., které je nutné vyklidit pro možnost realizace dalších prací.

ZL005 SO 102.1 demontáž horkovodní přípojky; při zjištění stavu inženýrských sítí bylo nutné zajistit demontáž horkovodní přípojky.

ZL 006 SO 101, 102 demontáž a odvoz litinových sloupů; v rámci realizace stavby musel zhotovitel odvézt litinové sloupy na mezideponii. Změnový list dopočítává demontáž litinového sloupu Z 008 délky 6 m, ve smluvním rozpočtu je jich 6 ks, ve skutečnosti je 7 ks. Dále bylo na stavbě dalších 11 ks sloupů Z 008 a 9 ks sloupů Z 007 délky 3 m. Celkem je nutno odvést a uskladnit 18 ks Z 008 a 9 ks Z 007.

ZL 007 SO 101 zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci; zemní práce pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu chyběly ve smluvním rozpočtu, ležaté potrubí chybně navrženo v nedostatečné kolizní hloubce.

ZL 008 SO 101 zemní práce pro anglické dvorky; v průběhu provádění zemních pracích na anglických dvorcích, bylo zjištěno, že v rozpočtu je uvedena výměra, která je nedostatečná.

ZL 010 SO 101 3.NP vybourání ocelových nosníků ve dveřních otvorech; při bourání otvoru na dveře byly ve zdivu nalezeny zazděné ocelové nosníky, které je nutné vybourat. Jedná se o 7 ks I320 dl. 1 100 mm, 1 ks I320 dl. 600 mm, 4ks 1240 dl. 1100 mm a 2 ks I160v délce 1 100 mm.

ZL 011 SO 101 2.NP rušení podchytávek, doplnění profilů Jäckel 180;80;3 pod stávající okna; při otloukání omítek v nadpraží oken byly zjištěny klenby z cihel, z tohoto důvodu se nemusí vkládat ocelový nosník, který by zdivo nad oknem zajistil, stávající zděná klenba je dostatečná. Dále musí být vložen v prostorech okna ocelový Jäckel, který okenní otvor rozdělí do dvou samostatných částí.

ZL 012 SO 101 Atrium; bourání základů v kanálu; při vybourání betonové podlahy v atriu bylo zjištěno, že musí dojít k vybourání stávajících betonových základů instalačního kanálu z důvodu nové dispozice kanálu tak, aby bylo možné využití kanálu pro nově osazené technologie.

ZL 021 SO 101 provedení adhezního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích; při vybourání stávajících anglických dvorků a odkrytí obvodového zdiva bylo zjištěno, že je nutné upravit technologii izolace zdiva.

ZL 022 SO 101 1.PPO; poklop do revizní šachty kanalizace X21; při provádění prací na vnitřní kanalizaci objektu bylo zjištěno, že jsou ve smluvním rozpočtu chybně uvedeny dva poklopy na revizní šachty kanalizace, ve skutečnosti jsou tři.

ZL 023 IO 105 venkovní kanalizace, D.1.4.1; ZTI; přípojka kanalizace P1;na základě provedené detailní kontroly kanalizace kamerovými zkouškami a kopanou sondou bylo zjištěno, že přípojky jsou ve velmi špatném stavu, opravu lze provést pouze formou výměny stávajícího potrubí za nové. Dle požadavku společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. musí být objekt napojen na kanalizační stoku pouze jednou přípojkou.

ZL 030R SO 101; nově nalezené historické prvky z pasportizace; 1. část; při provádění odborných činností pasportizace a průzkumů historicky cenných prvků, které byly předmětem díla, byly nalezeny nové prvky, které je vhodné v průběhu realizace akce provést.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

ZL002 skutečnosti zjistitelné pouze při realizaci stavebních prací; ZL003 skutečnosti zjistitelné pouze při realizaci stavebních prací; ZL004 projekt úklid tohoto neobsahoval. Značná část materiálu umístěna v zatopeném 2. PP; ZL005 demontáž nebyla předmětem díla a není zasmluvněna; ZL006 v rozpočtu chybně uvedeny počty sloupů bez uvedení jejich uskladnění; ZL007 chybně uvedeno v rozpočtu; ZL008 v rozpočtu chybná výměra vykopávek. Zjištěna nevhodnost materiálu pro zásyp a nemožnost deponie zeminy v místě stavby; ZL010 skutečnosti zjistitelné pouze při realizaci stavebních prací. ZL011 skutečnosti zjistitelné pouze při realizaci stavebních prací; ZL012 skutečnosti zjistitelné pouze při realizaci stavebních prací; ZL021 změna technologie na základě skutečností zjištěných v rámci realizace stavby; ZL022 v rozpočtu bylo chybně uvedeno; ZL023 původní kanalizační potrubí je značně poškozené a nelze provést lokální opravu dle projektové dokumentace; ZL030R nově nalezené historické cenné prvky při průzkumec

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 684 868 529.64 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 691 494 809.17 CZK