Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 605157-2022

31/10/2022    S210

die Slowakei-Košice: Werkstattausrüstung

2022/S 210-605157

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 31701914
Postanschrift: Bardejovská 6
Ort: Košice-Západ
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04329
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-Mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefon: +421 903400529
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpmk.sk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/1/DPMK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43800000 Werkstattausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej

základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu,

technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a

technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu

zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné

vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru

(trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oznamovacie zariadenia

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121000 Sicherheitsausrüstung
35121700 Alarmsysteme
35125300 Sicherheitskameras
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oznamovacia kábelizácia je navrhovaná v rozsahu miestnych káblov pre telefónne linky, ochranných rúrok s

mikrorúrkami pre optickú kabelizáciu a samotnej optická kabelizácia so singlmodovými vláknami. Pre vedenie

oznamovacej kabelizácie bude zväčša využívaná budovaná spoločná káblová trasa z I. etapy, cez vybudovaný

kabelovod. Navrhovaná oznamovacia kabelizácia prepojí objekty existujúcich administratívnych budov A, B a objekty

vrchného vedenia Trakcie, rekonštruované objekty Sociálno prevádzkovej budovy, Halu pre umývač električiek a Halu

ťažkej údržby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Diagnostické zariadenie bude inštalované v montážnej jame vytvorenej v opravárenskom kanáli.

Celé zariadenie sa skladá z nasledovných hlavných častí: meracie senzory, el. rozvádzač, vjazdový semafor, senzor

prítomnosti vozidla na pracovisku

Meranie sa vykonáva vlastným diagnostickým zariadením, ktoré je inštalované medzi pojazdovými koľajnicami.

Diagnostiku kolies bude zabezpečovať laserový a kamerový diagnostický systém.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Skúšobňa elektromotorov

Los-Nr.: 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
43800000 Werkstattausrüstung
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technologické zariadenie skúšobne je umiestnené v troch priestoroch - v skúšobni, strojovni a vo velíne. Vlastné skúšky

sa realizujú v skúšobni a to v úspornom zapojení dvoch strojov umiestnených na zdvíhacích stoloch. V tomto priestore

sa tiež uskutočňujú skúšky vinutí prostredníctvom VN zdroja. Riadenie skúšok, ovládanie zdrojov potrebných na skúšky

sa realizuje z velína, kde sú umiestnené ovládacie pulty a rozvádzače, ktoré sú dodávkou technológie. Napájacie zdroje

sú umiestnené v strojovni, ktorá sa nachádza v strojovni pod velínom a skúšobňou. Skúšky, ktoré sa majú vykonávať na

točivých elektrických strojoch definujú príslušné STN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dielenský nábytok

Los-Nr.: 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39151200 Werkbänke
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie dielní, prevádzkových a kancelárskych priestorov v rámci novej haly

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Náradie

Los-Nr.: 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Náradie potrebné pre zabezpečenie výrobných činností údržby, opravy a servisu električiek v novej hale električiek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stĺpové zdviháky

Los-Nr.: 6.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42413000 Wagenheber und Hebevorrichtungen für Fahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stĺpové zdviháky budú využívané pre zabezpečenie manipulácie s vozidlami na koľajiskách v novej hale

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pojazdná plošina

Los-Nr.: 7.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416300 Hebezeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pojazdná plošina na vykonávanie karosársky prác pri údržbe, oprave a servise vozidiel

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kovoobrábacie stroje

Los-Nr.: 8.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budú slúžiť na opravu/úpravu jednotlivých dielov podvozkov, príp. iných dielov električiek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Los-Nr.: 9.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42636000 Pressen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lis na lisovanie železničných súkolesí slúži na a zlisovanie a nalisovanie kolies z podvozkovej osi dvojkolesia podvozku

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenie kováčskej vyhne

Los-Nr.: 10.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Slúži na tvarovanie oceľových súčiastok potrebných pre výrobu, údržbu, alebo opravy električiek. Dielňa bude vybavená

kováčskou vyhňou s nákovou. Odvod dymových plynov od vyhne je cez dýmnik vyhne, vrchným napojením na komín,

ktorý je vyvedený 1 m nad hrebeň strechy. V dielni bude inštalovaná aj rovnacia oceľová doska, ktorá bude slúžiť na

vyrovnávanie rôznych oceľových súčiastok. Ďalej bude v dielni navrhnutá popúšťacia pec, v ktorej bude možné

zohrievať rôzne kovové diely až na teplotu + 650°C. Pri peci je navrhnuté kaliace pracovisko, ktoré sa skladá z kaliaceho

stola, kaliacich nádob na vodu a olej a ventilátorom pre kalenie súčiastok na vzduchu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 150-430545
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Oznamovacie zariadenia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Skúšobňa elektromotorov

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dielenský nábytok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Náradie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Stĺpové zdviháky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Pojazdná plošina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Kovoobrábacie stroje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenie kováčskej vyhne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/10/2022