Lieferungen - 623609-2021

Submission deadline has been amended by:  674541-2021
07/12/2021    S237

Slovenija-Ljubljana: Računalniška oprema in pribor

2021/S 237-623609

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5156700000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: MATEJA KOBALEJ
E-naslov: javna.narocila@zpiz.si
Telefon: +386 14745654
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zpiz.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427601/430-28-2021-RD-rac._oprema-objavapEP.pdf.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8954
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme

Referenčna številka dokumenta: 430-28/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme, in sicer po sklopih:

Sklop 1: Nakup energijsko učinkovitih monitorjev,

Sklop 2: Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic,

Sklop 3: Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov,

Sklop 4: Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30231000 Računalniški zasloni in konzole
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Izvajalec ob vsaki dobavi do 25 % količine posamezne dobave dostavi naročniku na naslov: ZPIZ, Območna enota Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor, preostalo opremo dostavi naročniku na naslov: ZP

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev - 1600 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30237000 Deli, pribor in potrebščine za računalnike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic - 800 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30214000 Delovne postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov - 350 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30213000 Osebni računalniki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov - 20 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/01/2022
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/05/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/01/2022
Lokalni čas: 12:00
Kraj:

elektronsko v sistemu e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Ponovitev naročila samo za 1. in 2. sklop.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2021 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/12/2021