Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 625655-2021

07/12/2021    S237

Polen-Katowice: Stahl

2021/S 237-625655

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 228-601523)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Reck
E-Mail: m.reck@pgg.pl
Telefon: +48 327161471
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-4

Referenznummer der Bekanntmachung: 512100716
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14622000 Stahl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-4.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/12/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 228-601523

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 07/12/2021

Czas lokalny: 09:00

muss es heißen:

Data: 15/12/2021

Czas lokalny: 09:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 06/03/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 07/12/2021

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 15/12/2021

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: