Dienstleistungen - 633218-2021

10/12/2021    S240

die Slowakei-Prešov: Software-Konfiguration

2021/S 240-633218

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 233-614020)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Prešovský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37870475
Postanschrift: Námestie mieru
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08001
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Erika Petránová
E-Mail: erika.petranova@vucpo.sk
Telefon: +421 517081335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.po-kraj.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Softvérové nástroje pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

Referenznummer der Bekanntmachung: PSK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72265000 Software-Konfiguration
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Časť 1: Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť 2: Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Bližšie informácie o predmete zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/12/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 233-614020

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6)
Anstatt:

Ponuka musí platiť do: 31.12.2022

muss es heißen:

Ponuka musí platiť do: 30.12.2022

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: