Lieferungen - 638209-2022

18/11/2022    S223

Finnland-Tampere: Fernmeldebedarf

2022/S 223-638209

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0952029-9
Postanschrift: PL 69
Ort: Tampere
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Postleitzahl: 33541
Land: Finnland
E-Mail: contracts.fdflogcom@mil.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.puolustusvoimat.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=419818&tpk=bf01c35c-9d11-475f-9d19-87fb6a9dfe80
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=419818&tpk=bf01c35c-9d11-475f-9d19-87fb6a9dfe80
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tietoliikennelaitteiden laitekotelot ja johtamisjärjestelmäsalkut 2023-2025

Referenznummer der Bekanntmachung: 7477/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32500000 Fernmeldebedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Puolustusvoimat pyytää tarjoustanne tietoliikennelaitteiden laitekoteloista sekä johtamisjärjestelmäsalkuista (JOJÄ-salkku). Tuotteet ovat määritelty liitteissä tarkemmin.

Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

Suunniteltu sopimuskausi on tarkoituksena saada voimaan 1.2.2023 ja sopimus

tehdään 31.12.2025 saakka.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Hauptort der Ausführung:

Millog, Lyly

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puolustusvoimat tilaa tietoliikennelaitteiden laitekoteloita sekä johtamisjärjestelmäsalkkuja (JOJÄ-salkku) johtamispaikkojen varustelutarpeisiin . Hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sen liitteissä.

Puolustusvoimat ei sitoudu hankkimaan asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisia tuotteita tai palveluita arvioidulla arvolla vaan tehtävät kotiinkutsu-hankinnat perustuvat hallintoyksiköiden tarpeeseen ja käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Hankinnan arvioitu laajuus: Noin 1000 kpl/tuote/sopimuskausi.

Kilpailutuksen perusteella solmitaan tarjouspyynnön liitteen 5 mukainen sopimus.

Hintalomakkeessa on eritelty tietoliikennelaitteiden laitekoteloiden ja JOJÄ-salkkujen mallit sekä arviot koko sopimuskauden aikaisesta hankintamäärästä. Tarve vaihtelee vuoden mittaan eikä näin ollen vuosittaisia määriä pystytä antamaan. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään hinnat tuoteriveille liitteessä 1 Hintalomake.

Kilpailutuksen perusteella solmitaan puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

Tietoliikennelaitteiden laitekotelot

Koteloita hankitaan eri versiota. Koteloihin asennetaan tietoliikennelaitteita ja niiden tarvitsemat liitynnät, liitintehonsyöttöä varten sekä pistorasiapaneelit laitteiden tehonsyöttöä varten. Osaan koteloihin asennetaan UPS-laite ja sen tarvitsemat liittimet. Kotelot toimivat laitteiden suojana käytön, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

JOJÄ-salkut

Logistiikan johtamispaikan kevyen johtamispaikkakaluston johtamisjärjestelmävälineet sijoitetaan kiinteästi ja/tai puolikiinteästi yhteen salkkuun. Salkun materiaali on muovi. Salkkuun sijoitetaan erilaisia johtamisjärjestelmälaitteita.

Salkun avulla mahdollistetaan johtamisyhteydet silloin, kun taktista verkkoa tai kiinteää liityntäpistettä ei ole saatavissa tai varsinainen johtamisajoneuvo ei kuulu joukon varustukseen. Salkulla voidaan toteuttaa joukon johtamisyhteydet liikkeen aikana operaattorin mobiiliverkkojen kautta ja toisaalta se mahdollistaa myös joukon kiinteän komentopaikan perustamisen. Salkulla voidaan myös varmentaa tärkeimmät yhteydet.

Olosuhteet, joissa johtamispaikan viesti- ja johtamisjärjestelmävälineitä käytetään voivat olla vaativat. Sääolosuhteet vaihtelevat suuresti. JOJÄ-salkkua käytetään ensisijaisesti rakennuksessa, teltassa tai siirtymisten aikana myös aluksessa, ajoneuvossa / ajoneuvon lavalla (vast.).

JOJÄ-salkkujen sisällä olevat laitteet saavat suojaa salkusta mm. säätä ja pölyä vastaan. Huomiota on kiinnitettävä myös eri kaapeleiden ”vedon poistolle”, jolla ehkäistään liittimen vaurioituminen käyttäjien liikkuessa pimeällä johtamispaikan tai sen kaapeleiden läheisyydessä.

Vaihtelevista ulko-/sisälämpötiloista johtuen johtamispaikan salkun kokoonpano on toteutettava siten, että kosteudenpoisto on mahdollista luonnollisella ilmankierrolla. Salkun materiaalin on oltava kulutusta kestävää ja helposti puhdistettavaa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2023
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 15:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan

hankintapäätöksessä.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/11/2022