Services - 640848-2021

15/12/2021    S243

Sverige-Alvesta: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster

2021/S 243-640848

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alvesta kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0639
Postadress: Centralplan 1
Ort: Alvesta
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 342 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Klas Svenbring
E-post: klas.svenbring@alvesta.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.alvesta.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjemchkzh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjemchkzh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ekonomtjänster

Referensnummer: 2021-434
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79200000 Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Alvesta kommun inbjuder till att lämna anbud på Alvesta kommuns upphandling avseende ekonomtjänster, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen.

Upphandlingen ska resultera avtal med ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS). Anbudsgivare kan lämna anbud och ansöka om att bli leverantör, både under aktuell anbudstid och under avtalsperioden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79220000 Fiskala tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alvesta

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Alvesta kommun inbjuder till att lämna anbud på Alvesta kommuns upphandling avseende ekonomtjänster, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen.

Upphandlingen ska resultera avtal med ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS). Anbudsgivare kan lämna anbud och ansöka om att bli leverantör, både under aktuell anbudstid och under avtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2024
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2024

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/12/2021