Lieferungen - 64491-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Tarnów: Ausstattung und Zubehör

2019/S 029-064491

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych
ul. Sanguszków 28A
Tarnów
33-100
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Wałaszek
Telefon: +48 146880040
E-Mail: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl
NUTS-Code: PL217

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/subregionalnecentrum

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi opieki zastępczej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie wraz z uruchomieniem w budynku Centrum przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu,

b) przeprowadzenie czynności serwisowych w okresie gwarancji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 71 036.42 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozostałe wyposażenie (pościel, ręczniki, naczynia, sztućce, pojemniki, itp.).

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39512000
39514100
39221110
39224340
39221000
39512400
39516120
44411300
39221123
44410000
31521000
39224300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217
Hauptort der Ausführung:

Tarnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie wraz z uruchomieniem w budynku Centrum przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu,

b) przeprowadzenie czynności serwisowych w okresie gwarancji.

Pozostałe wyposażenie (pościel, ręczniki, naczynia, sztućce, pojemniki, itp.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W trakcie procedury Zamawiający dokonał weryfikacji i przeszacowania wartości zamówienia. Uaktualniona wartość szacunkowa zamówienia wynosi 54 082,04 PLN netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Środki ochronne, dezynfekcyjne i higieniczno-pielęgnacyjne.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33631600
18143000
33770000
33700000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217
Hauptort der Ausführung:

Tarnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie wraz z uruchomieniem w budynku Centrum przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu,

b) przeprowadzenie czynności serwisowych w okresie gwarancji.

Środki ochronne, dezynfekcyjne i higieniczno-pielęgnacyjne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W prowadzonym poprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na części zamówienia stanowiące przedmiotowe postępowanie. Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe wraz z koniecznością pilnej realizacji zamówienia oraz mając na względzie fakt braku zmiany warunków realizacji zamówienia uznał za uzasadnione przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zostało ono wszczęte w dniu 31.12.2018 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 003-003304
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pozostałe wyposażenie (pościel, ręczniki, naczynia, sztućce, pojemniki, itp.)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Magos Małgorzata Zborowska
ul. Kochanowskiego 45E
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-Code: PL217
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 763.02 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 51 219.52 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Środki ochronne, dezynfekcyjne i higieniczno-pielęgnacyjne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Hurtownia „PD” Władysław Drwal, Grzegorz Pinas, Dariusz Drwal Spółka jawna
Wola Rzędzińska 573
Wola Rzędzińska
33-150
Polen
NUTS-Code: PL217
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 34 273.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 703.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019