TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 64597-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

Finnland-Helsinki: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2018/S 030-064597

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tulli
0245442-8
PL 512
Helsinki
00101
Finnland
Kontaktstelle(n): Juuso Leskinen
Telefon: +358 403322116
E-Mail: juuso.leskinen@tulli.fi
NUTS-Code: FI1B1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tulli.fi/fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

UHPLC-MS/MS- ja ICP-MS-laitteiden hankinta

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/01.06.01/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat UHPLC-MS/MS- ja ICP-MS-laitteiden hankinnat tullilaboratorioon. Tullilaboratorio sijaitsee osoitteessa Tekniikantie 13, 02150 Espoo. Hankinnan alustava aikataulu on seuraava: 1) Tekniset vuoropuhelut maalis–huhtikuussa 2018

2) Tarjouspyynnön julkaiseminen huhti–toukokuussa 2018

3) Tarjousten jättäminen touko–kesäkuussa 2018.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Hankinta jaetaan kahteen (2) osa-alueeseen:

– Osa-alue 1: UHPLC-MS/MS-laite

– Osa-alue 2: ICP-MS-laite

Mikäli sama tarjoaja voittaa molemmat kilpailutuksen osa-alueet, varaa hankintayksikkö oikeuden yhdistää nämä osa-alueet (1 ja 2) samaan hankintapäätökseen ja sopimukseen.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

UHPLC-MS/MS-laite

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on UHPLC-MS/MS-laitteen hankinta tullilaboratorioon.

UHPLC-MS/MS-laitteella tarkoitetaan erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografialaitteistoa yhdistettynä kolmoiskvadrupolimassaspektometriin, jolla tulee voida määrittää kvantitatiivisesti pieninä pitoisuuksina esiintyviä torjunta-aineita kasviperäisistä elintarvikkeista (torjunta-aineiden monijäämäanalyysi).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ICP-MS-laite

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on ICP-MS-laitteen hankinta tullilaboratorioon.

ICP-MS-laitteella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan analysoida erilaisia alkuaineita elintarvikematriiseista ja kulutustavaramatriiseista sen jälkeen, kun näytteet on ensin esikäsitelty esim. mikroaaltomärkäpoltolla. Määritettäviä alkuaineita ovat ns. raskasmetallit, kuten lyijy, kadmium ja elohopea, jotka esiintyvät näytteissä pieninä pitoisuuksina sekä hivenainemetallit, kuten rauta, sinkki ja kalsium.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
01/05/2018

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tulli järjestää kiinnostuneille toimittajille mahdollisuuden osallistua tekniseen vuoropuheluun kommentoimalla sähköpostitse hankinta-asiakirjoja. Toimittajat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa tekniseen vuoropuheluun osoitteeseen juuso.leskinen@tulli.fi otsikolla "9/01.06.01/2018 UHPLC-MS/MS- ja ICP-MS-laitteiden hankinta" keskiviikkoon 28.2.2018 mennessä.

Huomioikaa, että kyseessä on ennakkoilmoitus, jolla ei vielä pyydetä tarjouksia.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018